2021. szeptember 28., kedd

Napi felülről:

hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs messzire egyikünktől sem,

Apostolok cselekedetei 17. rész 27. vers*

Áldott keddet, az Isten valósága utáni őszinte, tiszta vágyat és jelenlétének örömét kívánom minden testvéremnek!

Vágyni az igazira, keresni az egyetlent és elérni, megtalálni a végtelent egyszerre mély és ősi mozgatóerőnk, miközben lehetetlen és hihetetlen küldetésnek tűnik. A Teremtő önmagából ajándékozott számunkra életet, és ez minden gonoszságunk, istentelenségünk és téves gondolkozásunk ellenére bennünk munkálkodik. Ezzel együtt Istennek is helye van az életünkben, ha kimarad belőle az hiányként fog jelentkezni, amit próbálhatunk pótolni, de valójában Ő pótolhatatlan. Vele, benne és általa lesz teljes a jelenünk és a jövőnk is. Nem messze vidékre kell elzarándokolnunk, vagy hegycsúcsokat megmászni, az űrbe utazni ahhoz, hogy közel kerüljünk hozzá, mert Ő már megtette szívünkig a szeretet legnagyobb lépését. A hegyek teremtője lehajolt a porszemhez. A tenger alkotója megszólította a vízcseppet. A természet megálmodója ígéretetek hozott a kis magnak. Ne kergessünk tovább délibábokat, tovatűnő kincseket, emberi okoskodásokat, amikor elérhetővé lett számunkra a menny Jézus Krisztusban.

Mennyei Atyám köszönöm, hogy nem bezártad, hanem megnyitottad a hozzád vezető utat és az életem Ura lettél!

*Revideált új fordítás

2021. augusztus 3., kedd

Napi felülről:

Jézus pedig vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük; és a két halat is elosztotta mindnyájuknak.

Márk evangéliuma 6. rész 41. vers*

Áldott keddet, felemelt fejet, hittel teljes szívet és hálás szeretetet kívánok minden testvéremnek!

Sok különböző élethelyzetet megélünk, és megtanuljuk kezelni is az idők során. Elviseljük és alkalmazkodunk, ha kevés van, vagy éppen hiányzik valami. Tudunk beosztani, takarékoskodni, félretenni és kuporgatni. Élvezzük azt, amikor már nem kell aggódni, mert van elég, és már a pazarlás sem probléma. A szívünk szeretetétől függően a kevésből és a sokból is tudunk adni és ajándékozni. Amit azonban mindenképpen meg kell tanulnunk, hogy ne csupán az üres, vagy teli tenyerünkig lássunk el, az az égre tekintő, hálát adó és áldást kérő szív csodája. Ha lefelé tekintünk, akkor magunkat látjuk, ha előre, akkor észreveszünk másokat is, de amikor az égre, akkor kitárulhat a menny és megláthatjuk a nekünk adatott gazdagságot. Meg kell értenünk és tanulnunk, hogy a megszerzett és kezünkben tartott javak, csak akkor teljesednek ki, ha felülről is rátekint az Atya, mert felnéztünk rá, és hálaadással, áldást mondva osztjuk meg. Ez az, amikor minden a megfelelő helyére kerül, amikor nem az önző és irigy lélek, hanem a hittel teljes szív veszi kezébe az értékeinket.

Mennyei Atyám, te nem szűkölködsz az áldásokkal és naponta betöltesz javaiddal! Segíts, hogy megtanuljak minden helyzetben felnézni rád, hálát adni, áldást mondani és bölcsen megosztani!

*Revideált új fordítás

2021. április 15., csütörtök

Napi felülről:

„Ne késs jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd!” Példabeszédek könyve 3. rész 27. vers*

Áldott csütörtököt, hálás szívben és jótettekben gazdag napot kívánok minden testvéremnek!

Nem tudunk mindenkit megmenteni, nem vagyunk képesek minden szükségben lévőn segíteni, mert ez sokkal inkább isteni mértékű feladat. A teremtett világ gazdagsága, javai és a Mindenható naponkénti gondoskodása viszont arról tanúskodik, hogy az Úr áldásai még működnek, szeretete jelen van. Mindezt bennünk, de rajtunk keresztül is meg akarja mutatni. A forrásainkat, pénzünket és időnket azért kaptuk, hogy hálaadással éljünk velük. Élvezzük és leljük örömünket abban, amink van, gyönyörködjünk a szépben, mert ez segít, hogy egészséges lélekkel éljünk, de soha ne felejtsük el, hogy a felülről kapott áldások csak akkor teljesednek ki, hoznak érett gyümölcsöt, ha továbbadjuk őket. Ez az Isten országának törvényszerűsége. Ne a saját hiányainkban gondolkodjunk állandóan, hanem a lehetőségeinkben. Vegyük észre a jómódunkat, és azokat is, akik valóban rászorulnak a látókörünkben, hogy időben és megfelelően segíthessünk nekik, mert ez is nélkülözhetetlen az örömteli életünkhöz.

Atyám köszönöm minden segítségedet és áldásodat, amely bőséges ahhoz, hogy másoknak is jusson belőle!

*Revideált új fordítás

Szeretettel várunk!