Év végi programok

Eljött az adventi időszak. Alább láthatjátok az év végi programjainkat:

(tovább…)

Kiscsoportok

Öröm és hála van a szívünkben, hogy Isten munkálkodik a gyülekezetünkben. A szívünkön van, hogy szolgálnunk kell a környezetünkben, ahova Isten helyezett bennünket és képviselnünk kell az Ő fényességét. Ahogyan az igében is láthatjuk Isten népe a nagy közös gyülekezeti összejövetelek mellett találkozott házanként is és így is megélték a közösséget egymással és Istennel.

Hálásak vagyunk azért is, hogy a gyülekezetünkben valósulhatott meg szeptember első hétvégéjén az a kis csoportokról szóló konferencia, melynek fő témája az volt, hogy milyen módon tud és akar Isten minket használni házi csoportok által.

A kis csoportok fő célja, hogy meg tudjuk szólítani a környezetükben azokat az embereket, akiket Isten a szívükre helyez. Elhívhatjuk őket a csoportokba, ahol megérezhetik Istenünk szeretetét és hívó szavát. A kis csoportok természetesen nem tudják és nem is akarják helyettesíteni a közös nagy gyülekezeti alkalmakat, hanem egy első csatlakozási, belépő pontok lehetnek. Az elöljáróságnak közös látása, hogy lépjünk ebbe az irányba is, támogassuk a meglévő kis csoportokat és a gyülekezetet tájékoztatva és bevonva munkálkodjunk új csoportok indulásán. 

Vasárnapi bibliaóra

Vasárnap, a felnőtteknek szóló igehirdetéssel egy időben három csoportban — óvodás, alsó és felső tagozatos — tanulhatnak a gyerekek is az Istent követő élet hasznáról és szépségéről.

Tanítóink heti beosztása a www.miklosibaptista.hu/beosztas oldalon található meg.

Ruha szolgálat

Istennek hála, hogy évek óta áldottan tudunk szolgálni a városunkban és környezetünkben élő rászorulók felé ingyenes ruha adományokkal. A szolgálatra többen sok időt és energiát fordítottak, amiért hatalmas öröm és hála van a szívünkben. Dicsőség Istennek, hogy ad lehetőséget erre a szolgálatra, amit Ő helyezett a szívünkre, és azért is, hogy sok áldást, gyümölcsöt is megéltünk már a szolgálat során.

Az elmúlt évek tapasztalatai és többekkel való egyeztetés után az a látás és a cél ezzel a szolgálattal, hogy legyen majd egy havi meghirdetett alkalom, amire bárkit szeretettel várunk, emellett személyes meghívás alapján bármelyik gyülekezeti tag tudjon szolgálni olyan személy, család felé, akit Isten a szívére helyez. Emellett fontos és biblikus cél az is, hogy a gyülekezeti tagoknak is meglegyen a lehetősége, hogy vigyenek nyugodtan haza olyan dolgokat, amire esetleg szükségük van, és persze hozhassanak olyan jó minőségű adományt, amit otthon már nem használnak.

Fontos és új döntés viszont, hogy mivel a szolgálattal nem hatalmas tömegeket célzunk meg, nincsen szükségünk nagy mennyiségű adományra, hanem kevesebb, de jobb minőségű adományokkal szeretnénk szolgálni. Így a jövőben nem fogadunk el ruha adományokat idegenektől. A szolgálat fenntartásához elegendő mennyiség az kevés adomány, amit mi gyülekezeti tagok vagy ismerőseink adnak kis mennyiségben. Több zsáknyi adományt kérlek, ne fogadjatok el!

Emellett fontos, hogy többségében fiatal rászoruló családok és középkorú rászorulók jönnek hozzánk, így az Ő korosztályuk számára hozzunk csak adományt. Kérdés esetén nyugodtan keressétek Gurbán Pétert.

Az Úr áldása legyen továbbra is ezen a szolgálaton!

Vezetőség választás

Gyülekezetünk újabb 4 éves időszakra vezetőséget szeretne választani. Ennek első lépéseként egy ajánló lista készült el, amit november 14-től lehetett átvenni a vasárnapi istentiszteletek után. Avatottság alapján 3 testvért nem kell ajánlani, mert ők folyamatosan a vezetőség tagjai maradnak: Paróczi Zsolt, mint lelkipásztor, illetve Debreceni Péter és Péter Gáspár testvérek, mint avatott diakónusok. Az ajánlólistára azok kerültek fel, akik jelenleg vezetőségi tagok, de őket ismét ajánlani kell ahhoz, hogy újból választhatóak legyenek. Mindenkinek lehetősége van, hogy rajtuk kívül is ajánljon testvéreket a gyülekezetünk tagjai közül vezetőségi szolgálatra. A feltétel, hogy legalább két éve gyülekezeti tag legyen az ajánlott testvér, de nem kitétel, hogy mind a két évet nálunk töltötte tagként.

Ez a jelölés tehát még nem a szavazás, csak ajánlás, most még nem az a kérdés, hogy ki legyen az elöljáróság tagja, hanem az, hogy kikből válasszuk meg a vezetőinket. Azt kell végiggondolni, megimádkozni, hogy  kiben látjuk a lehetőséget és a lelkületet arra, hogy  vezetőként szolgáljon köztünk. A gyülekezet döntése értelmében az fog felkerülni a választási listára, aki legalább 25 ajánlást kapott a gyülekezettől. Az ajánlási időszakot december 5-én vasárnap zárjuk le, és december 12-én vasárnap a gyülekezeti tanácskozáson lesz a tényleges szavazás.

Bemerítés

Hálát adva a mennyei Atyának lélekmentő munkájáért ebben az évben is készülünk bemerítésre. December 19-én vasárnap délelőtt szeretnék megtartani az ünnepet. Akik jelezték a szándékukat, és együtt készülünk az alkalomra, azok december 12-én délelőtt fognak bizonyságot tenni hitükről, és az ezután megtartott gyülekezeti tanácskozáson lesz a tagfelvétel.

Támogassuk a baptistákat adónk 1+1%-ával!

ONline istentisztelet másolata másolata

Kedves Testvérek!

Újra elérkezett az az időszak, mikor az adónk 1+1%-áról rendelkezhetünk. Kérünk, támogassátok ezzel ti is a Magyarországi Baptista Egyházat és a Baptista Szeretetszolgálat Alapítványt.

Támogassuk a baptisták társadalmi szolgálatát adónk 1+1%-ával!

A személyi jövedelemadó 1% felajánlása nem kerül semmibe, ugyanakkor nagyon sokat segíthetünk vele. Az adó 1% felajánlásra minden olyan magánszemély jogosult, aki ebben az évben adóköteles jövedelmet kapott, és erről jövedelemadó-bevallás készül, és megfizeti a kiszabott adót. Fontos! Ha a magánszemély bevallásban fizetendő adója 0 forint (például az egyes adókedvezmények miatt), az egyházak részére még ebben az esetben is szükséges rendelkeznie, mivel az egyházak – az 1%-on túli – kiegészítő állami támogatása a rendelkezők száma (és nem a felajánlott összeg nagysága) alapján történik.
Magyarországi Baptista Egyház
Technikai szám: 0286
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány
Adószám: 18485529-1-42

 

1%
Kérünk, hogy terjesszétek ismerőseitek, barátaitok körében a támogatás lehetőségét, illetve a közösségi média felületeinken is megtaláljátok a felhívást, és meg tudjátok osztani.
Ha további kérdésetek van vagy segítségre van szükségetek a rendelkezői nyilatkozat kitöltésében, akkor látogassatok el a baptista egyház honlapjára vagy keressétek Csontos Bélát.

Áldott napot mindenkinek!

baptista 1% banner alap

facebook youtube instagram

2021. április

ONline istentisztelet másolata másolata

Kedves Testvérek!

A gyülekezet elöljáróságával szeretnénk időről időre hírlevélben beszámolni nektek a mindannyiunkat érintő áldásokról, kihívásokról és előttünk álló feladatokról.
Látásunka gyülekezeti hírlevéllel, hogy erősítsük a gyülekezetünkön belüli kommunikációt, hogy betekintést nyerhessen minden tag a gyülekezetünk aktualitásaiba, és kidolgozás alatt lévő tervekbe.
Célja, hogy a meglévő kommunikációs eszközökön felül egy újabb felületet biztosítson arra, hogy a szükséges információk mindenkihez eljussanak.
Közzététele elektronikusan fog történni a gyülekezeti levelező listáján keresztül, éskérés esetén természetesen nyomtatott formában is el tudjuk juttatni azon tagoknak, akik nem rendelkeznek elektronikus levelező rendszerrel. Akinek tudomása van ilyen tagról kérjük jelezze az elöljáróság számára.
Tartalma és Rendszeressége a beérkező témák alapján fog alakulni, de legfeljebb negyed évente fog elkészülni a hírlevél.
Áprilisi hírlevél tartalma:
  • Lelkipásztor család költözése
  • Vírus elleni védekezés gyülekezetünkben
  • Gyülekezeti épületünk és a misszió
  • Pénzügyi beszámoló
  • Gondnoki beszámoló
  • Weboldal

Lelkipásztor család költözése

Nagy örömmel és hálával szeretnénk megosztani veletek, hogy a családunk elkezdte az átköltözést a saját lakásunkba. Ez az épület volt annak idején a Napsugár Gyermekmentő Alapítvány otthona, ebben élt évekig a Dobner család is. A költözés legalább egy hónapot igénybe fog venni, mert nincs még minden befejezve a felújított házban. Hálásak vagyunk az eddigi lakhatási lehetőségért a szolgálati lakásban, de az Úrnak egy különleges ajándékát látjuk a most megvásárolt és felújított házunkban. A kiköltözést követően természetesen elkezdődik a szolgálati lakás felújítása is.

Vírus elleni védekezés gyülekezetünkben

Reméljük, hogy nincs messze az idő, mikor újból korlátozások nélkül lehet megtartani az istentiszteleteinket. Most van igazán nagy szükségünk a türelemre. Sokan kaptak már oltás is a vírus ellen, az viszont biztos, hogy még hosszú hónapokig velünk és köztünk él majd a betegség, ezért a fertőtlenítés hatékonyabbá tételéért ózongenerátorokat vásároltunk, hogy minél biztonságosabb legyen az épületünk. A gépek használatával járó intézkedésekről tájékoztatni fogjuk a gyülekezetet.

Gyülekezeti épületünk és a misszió

Vágyunk és látásunk, hogy gyülekezeti épületünket, mint Istentől kapott ajándékot minél inkább az Úr szolgálatába állítsuk. A vasárnapi közös istentiszteletek mellett minél több időpontban és módon szeretnénk a missziót támogatni és a városunk javára munkálkodni. Jelenleg a vírus alatt több szolgálat is szünetel, de ennek ellenére imádkozzunk a meglévő, az újonnan induló és az előkészületek alatt álló szolgálatokért, adjunk hálát a vírus alatt sem szünetelő misszióért. Kérjük, hogy Isten rendelje ki a szükséges szolgálókat, tudjuk az Úrtól kapott lehetőségeinket és talentumainkat használni, ezzel szolgálva minden generáció felé.

Épületünkkel való szolgálat az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felé

Egy különleges megkeresést kaptunk az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részéről. Mivel még nem készült el az új iskola Szigetszentmiklóson, helyhiánnyal küzdenek. A zeneiskola egyik tanszaka számára keresnek a következő tanévre megfelelő helyet. Felmerült, hogy az imaházunk emeleti részét, a SZIK területét bérelnék ki tőlünk. Ennek az egyeztetése folyamatban van, a részleteket még nem ismerjük, de ha lehetséges szeretnénk segíteni a városnak ilyen formában is.

Szigetszentmiklósi Keresztény Ifjúsági Filmklub

Öröm van a szívünkben, hogy ismét elindult a misszió a 15-20 éves fiatalok felé. A filmvetítések mellett jó hangulatú beszélgetésekre, játékokra és közösségépítő programokra nyílik lehetőség. A szolgálatról gyülekezetünk facebook oldalán, eseményeken keresztül kaphatunk információt és bátran buzdítsunk ilyen korú fiatalokat a csatlakozásra. További részletek kapcsán a szolgálat vezetőinél (Boltos Péter és Storozinszki Tibor = Stori) lehet érdeklődni, illetve minden egyéb információ megtalálható lesz filmklub facebook csoportjában.

Missziós Eszközök

Isten megadta a lehetőséget, hogy új missziós eszközöket szerezzünk be épületünk alagsorába, ezzel kibővítve a szolgálatot a fiatalok felé. A Kicsinyek Vidámsága alapítvány jóvoltából a régi csocsó asztalt újakra cseréltük, és a beérkezett céladományokból pedig billiárd asztalokat vásároltunk. Az eszközök megfelelő használatát a kialakítás alatt lévő Házirend fogja szabályozni.

Pénzügyi beszámoló

Hálás vagyunk Urunknak, hogy az elmúlt évben minden nehézség és probléma ellenére mellénk állt. A gyülekezet tagjait pedig továbbra is megáldotta, ami abból is látszik, hogy a tavalyi évben nem csökkent az adakozásunk. Áldott legyen ezért a Mindenható. A pénzügyi beszámolót az alábbi linken, a gyülekezetünk zárt weboldalán lehet elérni: ITT.
“Tudom, Istenem, hogy te a szíveket vizsgálod, és gyönyörködsz az őszinteségben. Én mindezt őszinte szívvel, önként adtam, és most örömmel látom, hogy önként adakozott neked néped, amely itt összegyűlt.” 1Krón. 29,17

Gondnoki beszámoló

Hálásak vagyunk azért is, hogy Kálmán István testvérünk gyülekezeti gondnokként gondját viseli az imaháznak. Ezek a munkák sokszor észrevétlenek, de elengedhetetlenek ahhoz, hogy rendben mehessen a szolgálat. Részletes beszámoló a munkákról és további információk elérhetőek a weboldalunkon az alábbi linken: ITT.

Átemelő szivattyúk

Ahogyan azt többen láthattátok, az átemelő szivattyúk javítás alatt állnak, mivel ismét elromlottak. A problémát az okozta, hogy nedves törlőkendők jutottak le a csatornarendszerbe, melyek duguláshoz vezettek. Kérjük a testvéreket, hogy a törlőkendőket a szemetesbe helyezzék használat után!

Kisterem ablakok cseréje

A gyülekezeti épület multifunkciós használata érdekében és az energiaveszteség csökkentése miatt a kistermünkben lévő udvarra néző fa ablakokat modernebb, nyitható nyílászárókra cseréljük. Jelenleg a tervezés és árajánlat kérés fázisában vagyunk, de szeretnénk, hogy az idei fűtésszezonra elkészüljön a felújítás.

Klíma

Hálásak vagyunk a nagyteremben lévő klímaberendezésért, amely nyáron hideg, télen meleg levegővel segíti az összejöveteleket. Természetesen ebben a nagy térben egy légkondicionáló nem elég, így tervezés alatt van egy újabb egység beszerelése.

Tavaszi nagytakarítás

A korábbi évekhez hasonlóan idén is tartanánk a vírushelyzetnek megfelelően tavaszi nagytakarítást, amelyet Kálmán István testvérünk fog megszervezni. A további részletek hirdetve lesznek, a tervezett dátum: május 15. szombat.

Weboldalmiklosibaptista.hu

Gyülekezetünk weboldala egy hosszabb kihagyás után ismét elérhető. Az oldal teljesen megújult, hála több szolgáló testvérnek.

Bemutatkozás és jelenlét

Alapvetően szerettünk volna egy olyan oldalt létrehozni, ami információval és betekintéssel szolgál azok részére, akik gyülekezetet keresnek, érdeklődnek gyülekeztünk iránt vagy csak rátaláltak az oldalunkra. Számukra sok hasznos információval bír a főoldal és a bemutatkozásunk, emellett néhány fotón keresztül betekintést nyerhetnek gyülekezetünk mindennapi életébe.

Gyülekezeti tartalmak

Igyekeztünk a gyülekezet tagjai számára is több hasznos funkciót beépíteni, így például Zsolt Napi felülről üzenetei mostmár a honlapra is felkerülnek, ahol címszavak vagy dátum alapján könnyebben visszakereshetőek, mint a Facebookon. Év elejétől kezdve a közvetítések linkjei is megtalálhatóak a megújult honlapon, amiket ellátunk címszavakkal, igerészekkel a könnyebb kereshetőség érdekében. Valamint feltüntetjük a podcast linket is, hogy aki csak hallgatni szeretné a tanítást az könnyebben, kevesebb internet használattal meg tudja ezt tenni. Elérhetővé tettük a gyülekezeti naptárat is, így mindenki online láthatja az összes nyilvános alkalmat.

Tervek

A jövőben szeretnénk további lehetőségekkel bővíteni az oldalt, például eseményekkel, így lehetne a honlapon látni az előttünk álló programokat, azokról bővebben tájékozódni. Tervezünk létrehozni egy bejegyzés felületet, ahol bizonyságokat, híreket, gondolatokat lehetne megosztani. Szeretnénk a médiatárat kibővíteni a dicsőítő csapat korábbi felvételeivel, valamint a tanítások podcast oldalát is fejlesztenénk.
Kérünk továbbra is hordozzátok imában közösségünk tagjait, programjait, missziós tevékenységeit, illetve ha kérdésetek van vagy szívesen csatlakoznátok bármelyik szolgálati területhez, keressetek bennünket bizalommal.

Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet Vezetősége

facebook youtube instagram

Szeretettel várunk!