2021. szeptember 26., vasárnap

Napi felülről:

A börtönben az éjszaka közepén Pál és Szilász imádkoztak, és dicséreteket énekeltek Istennek, a többi fogoly pedig hallgatta őket.

Apostolok cselekedetei 16. rész 25. vers*

Áldott vasárnapot, Isten dicséretének szabadító erejét, és az őszinte imádság felrázó hatalmát kívánom minden testvérem részére!

Pál apostol és munkatársa Szilász egy különleges nap éjszakáját a filippi börtön mélyén töltötték, miután megalázták, megverték és lábukat is kalodába zárták. Isten egyértelmű hívására érkeztek ebben a városba. Tudták, hogy itt a helyük. A Jézus Krisztusról szóló örömhírt osztották meg, akik pedig nyitott szívvel hallgatták őket, azoknak az életében csodálatos változások kezdődtek el. Egy jóslással foglakozó rabszolga leányt megszabadítottak a lelki megkötözöttségétől, amit a gazdái annyira rossz néven vettek, az elmaradó bevétel miatt, hogy rájuk támadtak és a hatóság közreműködésével jogtalanul megbüntették őket. Ők nem kiabáltak, nem panaszkodtak, nem vádaskodtak, mert hitték és tudták, hogy Istennek még ezzel a helyzettel is nagyszerű terve van. A szív békességének és szabadságának két kezét használták, az imádkozást és Isten dicsőítését. Ez pedig annyira erőteljes volt, hogy mind a foglyokat, mind a börtönőrt és családját megragadta és az Úrhoz vezette. A mennyei Atya ma is kész arra, hogy a fájdalmas körülményeket, akár a minket ért igazságtalanságokat is áldássá formálja, amikor vele és benne keressük a megoldásokat.

Mennyei Atyám, köszönöm a mai nap lehetőségeit, azt, hogy minden helyzetben velem vagy és csodálatos dolgokat fogsz elvégezni!

*Egyszerű fordítás

2021. augusztus 14., szombat

Napi felülről:

Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libánoni cédrus. Az Úr házában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvarain. Öregkorban is sarjat hajtanak, dús lombúak és zöldek maradnak, és hirdetik: Igaz az Úr, kősziklám ő, akiben nincs álnokság!

92. zsoltár 13-16.vers*

Áldott szombatot, igaz, tiszta és reménységgel teljes növekedést, lelki gyümölcstermést kívánok minden testvéremnek!

A növények amellett, hogy rendkívül hasznos és fontos tagjai a teremtésnek, például is adattak, hogy lelki folyamatokat is megértsünk általuk. Bennük ugyanúgy az élet munkálkodik és mindegyikük a föld gazdagítását szolgálja. Felhasználják az általuk elérhető napenergiát, gázokat, vizet és ásványi anyagokat, hogy beépítve a testükbe és termésükbe valami többet hagyjanak maguk után. Amíg élnek növekednek, és időről időre új hajtást hoznak. Alkalmazkodnak az időjárás és a környezet változásaihoz, de továbbra is elvégzik feladatukat. Az igazságos ember az, aki igazodva a teremtettség rendjéhez betölti küldetését, megtalálja az élete, ereje és növekedésének helyét, forrását. Aki a felülről érkező áldásokat beépíti az életébe, sarjat, hajtást és gyümölcsöket hoz általuk, és hálás élettel dicséri a Teremtőt! Vannak és lesznek is aszályos évek, embert próbáló viharok és különféle veszteségek, de ahol az Élet jelen van, ott biztos a megújulás. Amíg itt élünk, Isten kertjét gazdagíthatjuk. Van még több gyümölcsre lehetőség! Tovább kell növekedni és fejlődni, mert ez a szívünk és lelkünk célja, küldetése és boldogsága!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nálad van a helyem és az otthonom! Benned találtam meg az igazságomat és a biztonságomat!

*Revideált új fordítás

Szeretettel várunk!