2021. október 2., szombat

Napi felülről:

De Mózes kezei elfáradtak. Ezért fogtak egy követ, alája tették, és ő ráült. Áron és Húr pedig tartotta a kezét, az egyik erről, a másik amarról, úgyhogy a két keze fölemelve maradt napnyugtáig.

Mózes második könyve 17. rész 12. vers*

Áldott szombatot, megerősített kezeket, hittel megszerzett győzelmeket, és elkötelezett társakat kívánok minden testvéremnek!

Mózes felemelt kezei népe sikerének a biztosítékát jelentette. Amíg ő kitartott, addig a csata kimenetele is győzelemre állt. Ezt egyedül, segítség nélkül nem tudta volna végigvinni, de ott voltak mellette azok a támaszai, akikre teljes mértékben számíthatott. A harcosok folyamatosan küzdöttek legjobb tudásuk szerint, de az ég felé kitárt imádkozó és áldó karok nélkül ez önmagában kevés lett volna. Mindenkinek megvolt a maga feladata, és felelőssége ebben az ütközetben, ami így összefogva egy hosszútávra kiható győzelmet hozott. A mindennapjainkban sokszor kerülünk támadások kereszttüzébe, amelyek veszélyeztetik családunk, közösségünk, kapcsolataink épségét, biztonságát és békességét. Ezekért nem csupán megéri küzdeni és harcolni, de igazából ezek kimenetelétől függ a jövőnk boldogsága és áldásai. Nem menekülhetünk el, hátrálhatunk meg, adhatjuk fel a jóért, nemesért, értékesért való kitartó küzdelmet, még akkor sem, ha elfáradtunk és eljutottunk a saját határaink végéhez. Ebben nem szégyen támogatást kérni és elfogadni, sőt talán ezek a próbák segítenek felfedezni az igazi társainkat.

Menyei Atyám, a próbák között te vagy a győzelmünk biztosítéka! Formálj bennünket áldott csapattá!

*Revideált új fordítás

2021. szeptember 26., vasárnap

Napi felülről:

A börtönben az éjszaka közepén Pál és Szilász imádkoztak, és dicséreteket énekeltek Istennek, a többi fogoly pedig hallgatta őket.

Apostolok cselekedetei 16. rész 25. vers*

Áldott vasárnapot, Isten dicséretének szabadító erejét, és az őszinte imádság felrázó hatalmát kívánom minden testvérem részére!

Pál apostol és munkatársa Szilász egy különleges nap éjszakáját a filippi börtön mélyén töltötték, miután megalázták, megverték és lábukat is kalodába zárták. Isten egyértelmű hívására érkeztek ebben a városba. Tudták, hogy itt a helyük. A Jézus Krisztusról szóló örömhírt osztották meg, akik pedig nyitott szívvel hallgatták őket, azoknak az életében csodálatos változások kezdődtek el. Egy jóslással foglakozó rabszolga leányt megszabadítottak a lelki megkötözöttségétől, amit a gazdái annyira rossz néven vettek, az elmaradó bevétel miatt, hogy rájuk támadtak és a hatóság közreműködésével jogtalanul megbüntették őket. Ők nem kiabáltak, nem panaszkodtak, nem vádaskodtak, mert hitték és tudták, hogy Istennek még ezzel a helyzettel is nagyszerű terve van. A szív békességének és szabadságának két kezét használták, az imádkozást és Isten dicsőítését. Ez pedig annyira erőteljes volt, hogy mind a foglyokat, mind a börtönőrt és családját megragadta és az Úrhoz vezette. A mennyei Atya ma is kész arra, hogy a fájdalmas körülményeket, akár a minket ért igazságtalanságokat is áldássá formálja, amikor vele és benne keressük a megoldásokat.

Mennyei Atyám, köszönöm a mai nap lehetőségeit, azt, hogy minden helyzetben velem vagy és csodálatos dolgokat fogsz elvégezni!

*Egyszerű fordítás

Pünkösdi Imaest

Vigyük Isten elé életünket, családjainkat és gyülekezetünket. Tegyük ezt meg ezen az imaalkalmon közösségben.

2021. április 6., kedd

Napi felülről:

„Mikor kiáltasz hozzám, felelek. Veled vagyok, mikor bajok vesznek körül, kimentelek, és fölemellek!” 91. zsoltár 15. vers*

Áldott keddet, a lélek őszinte imádságát és Isten vigasztaló csodáinak megtapasztalását kívánom minden ismerősömnek!

Az Örökkévaló segítsége akkor tűnik a legtávolibbnak, amikor a bajok erdejének a sűrűjébe keveredtünk. Pedig a legsötétebb, legfélelmetesebb helyen és időben is pont ugyanolyan messze van tőlünk az Ő szabadítása, egy őszinte, szívből jövő imádságnyira. Amikor Istenhez kiáltunk akkor nem a szavaink szépsége vagy sokasága hatja meg, hanem az az egyszerű hit, ami az Ő szeretetében és gondviselésében bízik rendületlenül. Legtöbb esetben az a kísértő gondolat és egyben hazugság tart vissza bennünket ettől a lépéstől, hogy a félelmekkel, kérdésekkel és keserűséggel terhelt szívünk miatt úgyis elutasításban lesz részünk. Mikor van a legnagyobb szüksége egy megsérült gyermeknek vigasztalásra és segítségre, ha nem a fájdalmai idején? Tud-e jobb és megbízhatóbb helyet találni ilyenkor a szülei ölelő és megoldást hozó karjainál? Melyik szülő küldi el magától fájdalomtól síró gyermekét, hogy majd akkor jöjjön vissza, ha meggyógyult? A mennyei Atya pont így, sőt még ennél is nagyobb és tökéletesebb szeretettel várja megsebzett, leterhelt, félelmekkel küszködő szívünk panaszait. Kiálts hozzá és válaszol! Veled van akkor is, amikor bajok vesznek körül, kiment ezekből és felemel még egy elbukás után is, mert fontos vagy számára!

Atyám, köszönöm a mai napi kegyelmed és szereteted, mert erre van a legnagyobb szüksége a lelkemnek!

*Egyszerű fordítás

Szeretettel várunk!