2021. május 13., csütörtök, Mennybemenetel ünnepe

Napi felülről:

Miután Jézus ezt mondta, a szemük láttára felemelkedett, majd egy felhő beburkolta és eltakarta a tanítványok tekintete elől. Az apostolok még mindig merően néztek a távolodó Jézus után, amikor hirtelen megállt mellettük két fehér ruhás férfi, és megszólította őket: „Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé meredve? Ez a Jézus, akit felvittek tőletek a Mennybe, ugyanúgy jön majd vissza, ahogyan felmenni láttátok.”
Apostolok cselekedetei 1. rész 9-11. vers*

Áldott csütörtököt, lélekemelő, reménységben és megértésben gazdag mennybemenetel ünnepet kívánok minden testvéremnek!

Isten országában rengeteg látnivaló akad, de nem árt, ha tudjuk, hogy hol a helyünk, mi a feladatunk, hogy pontosan láthassuk, hallhassuk és érthessük a mennyei üzenetet. Jézus Krisztus tanítványai ámuló tekintete előtt emeltetik fel, hogy elfoglalja az őt megillető helyét az Atya jobbján. Övéinek át kellett élnie ennek a pillanatnak minden csodáját, varázsát és bámulatát, mert életre szóló feladat és küzdelem állt előttük. Ez azért történhetett meg velük, mert engedelmesen hallgattak az Úr szavára és ott voltak, ahol lenniük kellet. A mi életünk is egy folyamatos készülődés a mennybemenetelre, mert ahol a Mesterünk, ott vár ránk az igazi hazánk. Addig azonban itt a földön tapasztalhatjuk meg, hogy miközben testben élünk, és mindennapos küzdelmet vívunk a gonoszsággal, már a mennyhez tartozunk Jézus Krisztus által. Megvan az ideje az ámulatnak, bámulatnak és nem érdemes kihagyni a közös ünneplések tekintet-emelő erejét, de mindezek az elhívásunk betöltését segítik. Hiszen nem önmagunkért és önmagunknak születtünk, hanem Istenünk dicsőségére.

Atyám hálát adok neked az én Megváltómért, Uramért és köszönöm, hogy az életem benned lett teljessé!

*Egyszerű fordítás

Szeretettel várunk!