2022. június 25., szombat

Napi felülről:

“Láttam, hogyan élt, mégis meggyógyítom! Vezetem őt, vigasztalással fizetek neki és gyászolóinak.”

Ézsaiás könyve 57. rész 18. vers*

Áldott szombatot, Istenünk vigasztaló, mindenek ellenére való jóindulatát, segítségét és gyógyítását kívánom minden testvérem számára!

Ítélkezni, véleményt mondani és azt megosztani, hangoztatni ma sokkal egyszerűbb, mint bármikor máskor, hiszen a világháló ezt lehetővé tette. Ezzel együtt, vagy pont éppen ezért a végiggondolatlan, bölcstelen, lejárató és megalázó hozzászólások is elszaporodtak. A véleményszabadság eszménye mögé bújva bélyegzünk meg embereket, öntjük le őket mérgező szavakkal, gyilkos, önző vagy irigy indulatokkal, miközben nincs széles megértésünk, mély ismeretünk, vagy belátásunk, de annál nagyobb a hangunk. Az ítélkezés komoly fegyver, és vannak, akik géppuskaként használva lövöldöznek vele, csak az a baj, hogy közben ránk is lőnek, és rengeteg sebesülés keletkezik. Elég elszomorító lehet ez felülről nézve, és ezért is kellett közbeszólnia az emberiség életébe a mennyei Atyának Jézus Krisztusban. Látja hogyan élek, milyenek az indulataim, miről gondolkodok, mégis kész meggyógyítani, kimenteni és megváltoztatni, nem azért, mert megérdemlem, vagy igazam lenne, hanem azért mert szeret! Ő arra kötelezte el magát, hogy, aki megutálta már a saját véleményét, igazát, az nála megtalálhassa a valóságot, igazságosságot és irgalmat, ami vigasztal, helyreállít, épít és gyógyít.

Mennyei Atyám, köszönöm vigasztaló, gyógyító és utat mutató jóakaratodat, segítségedet! 

*Revideált új fordítás

2022. június 24., péntek

Napi felülről:

“Bizony, örömmel vonultok majd ki, és békességben vezetnek titeket. A hegyek és a halmok vígan ujjonganak előttetek, és a mező fái mind tapsolnak.”

Ézsaiás könyve 55. rész 12. vers*

Áldott pénteket, örömben, mély megtapasztalásokban, igazi békességben átélt vezettetést kívánok minden testvérem részére!

A győztesek dicsősége! A hazaérkezés öröme! Közös ünneplés a teremtett világgal, ahol szinte még a hegyek, dombok is velünk ujjonganak, a fák pedig tapsolnak elragadtatásukban. Ez egy felülről kapott ígéret, egy előre elkészített terv, amely mögött a teremtő, mindenható Isten biztosítéka, szeretete és tettei állnak. Nem egy délibáb, egy színes álomkép, amely csalóka reményt ébreszt, hanem az emberi létünk része, amikor a menny összeér a földdel, az Örökkévaló dicsősége betölt bennünket. Ebből kimaradni, erről lemaradni nem érdemes, de nem is szabad, ugyanis azoknak készítette el a mennyei Atya, akik benne bíznak, neki hisznek, őt hívják segítségül. Mennyi felesleges tévutat, zsákutcát, hiábavaló keserűséget elkerülhetnénk, ha bátran mernénk ráhagyatkozni arra, aki mindenkinél jobban ismer és szeret bennünket. Ami lehetetlennek tűnt, azt valósággá tette! Eljött közénk, itt élt velünk. Erővel és hatalommal tanított, utat mutatott. Felvállalta, hogy értünk, értem szenvedjen egészen a halál megtapasztalásáig, hogy megnyílhasson számunkra is az ígéretek kincsestára. Benne lettünk és leszünk győztesek, részesei az ujjongó ünneplésnek.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy már nálad van az otthonom! Örömöd, békességed velem van, mert dicsőséged ennyire közel jött hozzám!

*Revideált új fordítás

2022. június 23., csütörtök

Napi felülről:

“A főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni az ország ügyeinek intézésében arra, hogy bevádolhassák Dánielt. De nem sikerült semmiféle ürügyet vagy hibát találniuk, mert megbízható volt; sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála.”

Dániel könyve 6. rész 5. vers*

Áldott csütörtököt, megbízható, hűséges és gondos odaszántságot kívánok a feladatainkhoz minden testvérem számára!

Attól, hogy mindig lesznek olyanok, akik örülni fognak annak, ha valamilyen hibát találhatnak bennünk, a munkánkban vagy a hozzáállásunkban, nem szabad, hogy eltorzuljon az egészséges gondolkodásunk, hitünk és önértékelésünk. Az ítélkező szemek, fülek és hangok arra akarnak terelni, hogy nekik próbáljunk megfelelni, miközben éppen azt figyelik, mikor lehet leértékelni minket. Ez egy veszélyes csapdahelyzet, amit még felismerni sem mindig egyértelmű. Nekünk első sorban nem mások elvárásaihoz kell igazodnunk, de még csak nem is a saját kényelmünkhöz, vagy érzéseinkhez, mert azok is könnyen becsaphatnak, hanem ahhoz az elhíváshoz, amire megszülettünk. Okkal, céllal, de szabad döntési lehetőséggel érkeztünk ebbe a világba. Minél hamarabb találunk rá a nekünk való életútra, arra az ösvényre, amely nem csak összevissza bolyong, hanem felfelé is tart, ha fárasztó is, de egyenes és becsületes, annál szilárdabb, nemesebb és boldogabb élet lesz a jutalmunk. Légy megbízható, akár látnak mások, akár nem! Légy hűséges és becsületes, azért hogy igaz ember maradj minden körülmények között! A hibáidat, tévedéseidet és bűneidet pedig minél hamarabb és gyorsabban rendezd el a mennyei Atyával, hogy feddhetetlen légy Jézus Krisztus által!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy benned találtam meg életem teljes és valós értelmét, célját és reménységét!

*Revideált új fordítás

2022. június 22., szerda

Napi felülről:

„Én magam vigasztallak meg titeket! — ezt mondja az Örökkévaló. — Hogyan félhetsz hát halandótól, vagy bárki ember fiától, aki mulandó, mint a fű?”

Ézsaiás könyve 51. rész 12. vers*

Áldott szerdát, emberektől való félelem alól felszabadult, hittel teljes életet kívánok minden testvérem számára!

Mennyire meg tudjuk keseríteni egymás életét emberként! Képesek vagyunk olyan helyzeteket, kapcsolatokat kialakítani, ahol uralkodhatunk, félelemben, rettegésben tarthatunk másokat, és még élvezzük is előnyös helyzetünket. Attól, hogy létezik alá- és fölérendeltségi viszony, egymástól függő élethelyzet, nem szabadna, hogy gyomorgörccsel, félelemmel kelljen arra gondolni, hogy újból találkoznunk kell valakivel, együtt kell dolgoznunk, időt töltenünk vele. A másik felet, nem biztos, hogy meg tudjuk változtatni, de saját hozzáállásunkat, gondolkodásunkat kétségkívül. Attól, hogy valaki hangos, erőszakos, fölényes és követelőző még nem lesz értékesebb, több nálunk. Lehetséges, hogy tisztelettel tartozunk felé, de ő ugyanolyan sérülékeny, tökéletlen és mulandó, mint mi, tehát nem tőle kell félnünk, rettegnünk, hiszen sokkal nagyobb és hatalmasabb erők is vannak felettünk. A mennyei Atya arra hív bennünket, hogy ő, aki mindent megtehet, képes és kész megerősíteni, megvigasztalni és reménységgel betölteni az életünk sötét időszakát is. Tőle félhetnénk és retteghetnénk, hiszen ő tényleges hatalommal bír, most mégis szeretetével és bátorításával hajol le hozzánk, hogy ne kelljen az emberektől való félelem csapdájában szenvednünk.

Mennyei Atyám, köszönöm vigasztaló szereteted erejét, amely megerősít egy félelemtől szabad életre!

*Egyszerű fordítás

2022. június 21., kedd

Napi felülről:

“Az én Uram, az Úr, megnyitotta fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg.”

Ézsaiás könyve 50. rész 5. vers*

Áldott keddet, a figyelmes hallgatás, megértés és készség biztonságát, örömét és áldásait kívánom minden testvérem számára!

Attól, hogy jelen vagyok valahol, még egyáltalában nem biztos, hogy figyelek is. Beszélgetés közben sem magától értetődő, hogy azt is meghallom, amit valójában szeretnének nekem elmondani. Ez néha súlyos következményekkel jár, mind a magánéletben, mind a munkánkkal kapcsolatban. A nyitott fül, a figyelmes, érzékeny szív érzékszerve. Egy csodálatos lehetőség arra, hogy belehallhassunk, beleérezhessünk mások gondolataiba, élményeibe és talán a lelkükbe is. Az Örökkévaló is szeretne bevonni bennünket a lényébe. Közel engedni magához, amennyire csak lehetséges, de ehhez elengedhetetlen a készségünk, nyitottságunk és vágyunk. Ő képes megnyitni, érzékennyé tenni a fülünket a mennyei üzenetek számára, a Szentlélek hangjára és vezetésére. Amikor biztosak vagyunk abban, hogy mit hallottunk és kitől, akkor sokkal könnyebb kétségek nélkül tenni a dolgunkat. Ez minden területen így működik, ezért sem mindegy, hogy mit és hogyan hallunk meg fentről, abból, amit nekünk szántak és címeztek.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy van még szavad, üzeneted hozzám! Rád szeretnék hallgatni és figyelni egész életemben! 

*Revideált új fordítás

2022. június 20., hétfő

Napi felülről:

“A bűnt szereti, aki veszekedni szeret, és aki kérkedik, a saját romlását keresi.”

Példabeszédek könyve 17. rész 19. vers*

Áldott hétfőt, békességgel, megbecsüléssel és tisztelettel teljes napot kívánok minden testvérem részére!

A veszekedés, az értelmetlen, sehova nem vezető vitatkozás sok kárt okoz. Ennek ellenére egy olyan harc, ahol bátran, magunk számára igazoltan használhatjuk a másokat sértő, bántó megnyilvánulásaink széles tárát, és ez vonzóvá teszi még a háborúskodást is. Amint elkezdjük megérezni ennek az erejét, élményét könnyen magával sodorja a szívünket. Az igazunk nevében és hevében felszínre törhetnek a rejtett indulataink, addig ki nem mondott vádjaink, ítéletünk. Mivel ez felszabadító erővel is bír, olyanná válhat, mint egy kábítószer, tudjuk, hogy helytelen használni, és nem oldja meg a problémákat, csak elmélyíti, de titokban már várjuk a következő lehetőséget. Ez az út céltévesztés, önbecsapás és közben még önpusztító is, mivel a veszekedés lelket perzselő tüzet éleszt, ami nem csupán az ellenfelet perzseli meg, hanem óhatatlanul minket is. Ennek a leghatékonyabb ellenszere a békeidőben megbeszélt, kibeszélt és elrendezett nézeteltérés. Sokszor pont azért sodródunk bele a sebeket ejtő civakodásba, mert előtte féltünk az őszinte rendezés nehézségeitől. Ódzkodunk használni a biztonsági övet a kényelmetlensége miatt, ezért inkább belerokkanunk a hirtelen érkezett baleset következményébe. A mennyei Atya a békesség Istene és nem a veszekedésé. Ő nem áll a pártunkra, csak azért mert, úgy gondoljuk, hogy igazunk van, de közben megalázunk, megszégyenítünk és megsértünk másokat. Viszont minden támogatást megad ahhoz, hogy valódi béketeremtők legyünk!

Mennyei Atyám, köszönöm a békességed erejét!

*Revideált új fordítás

2022. június 19., vasárnap

Napi felülről:

“Ocsmány szavak, káromkodás, bolond beszéd, vagy mocskos viccelődés sem illenek hozzátok. Sokkal inkább, hogy hálát adjatok Istennek.”

Pál levele az efezusiakhoz 5. rész 4. vers*

Áldott vasárnapot, a szív, a lélek és ebből fakadóan a gondolataink, szavaink tisztaságát és háláját kívánom minden testvérem életére!

Koszos, piszkos térben kellemetlen élni, de sajnos ez is megszokható, sőt még természetessé is válhat, ha feladjuk a rendre, tisztaságra való vágyunkat, törekvésünket. Arra lettünk megteremtve, hogy képesek legyünk tudatosan formálni, alakítani a környezetünket. Szépíteni, díszíteni, egyre otthonosabbá változtatni azt. Ezt sokkal egyszerűbb megtenni tárgyakkal, külső körülményekkel, mint a gondolatainkkal, indulatainkkal és szavainkkal. Pedig azok is képesek bemocskolni, bűzössé és taszítóvá változtatni a körülöttünk uralkodó légkört. Nem az a kérdés, hogy milyen módszerrel, ügyeskedéssel és megtévesztéssel tudjuk elrejteni gonosz, bántó és sértő szavainkat, hogy a látszat legalább fennmaradjon, hanem az a cél, hogy valódi tisztaság, békesség és szeretet uralkodjon a szívünkben, amely taszítja, kisöpri és elűzi onnan a szennyet. A hálaadás, amely a jónak, a szépnek, a nemesnek az elismerése, kimondása és felemelése, minden esetben segítség, hogy a keserűség, gyűlölet és rosszindulat az ajtónkon kívül maradjanak. Legfeljebb csak a kopogtatásig jussanak el, de ne engedjük be őket tönkretenni a békességünk tisztaságát.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy annyi jóval és széppel megáldottál! Megtisztítottál, hogy én is ragaszkodjak mindig a szívem tisztaságához és békességéhez!

*Egyszerű fordítás

2022. június 18., szombat

Napi felülről:

“Legyetek mindig alázatosak, szelídek, türelmesek, és isteni szeretettel viseljétek el egymást!”

Pál levele az efezusiakhoz 4. rész 2. vers*

Áldott szombatot, az alázat, szelídség és türelem kifogyhatatlan jelenlétét, a szeretet elhordozó, felemelő erejét kívánom minden testvérem életére!

Az alázat nem alázatoskodás vagy meghunyászkodás. A szelídség nem egyenlő a jó viselkedéssel. A türelem nem ideiglenes fegyverszünet, hanem a szív szeretetből fakadó hozzáállása a legnehezebb helyzetekben is. Az igazi alázat nem fentről tekint le másokra, hanem miközben pontosan tisztában van azzal, hogy mit is ér valójában kész annyira lehajolni, hogy már felfelé kelljen néznie. A szelíd lélek a kemény, barátságtalan, ingerlékeny és könnyen felháborodó szív ellentéte. Nem hoz ítéletet azonnal, elhamarkodottan mások felett, és többre tartja a nyugalmat, a higgadtságot a saját igaza hangoztatásánál. A türelem a haragunk tudatos, saját magunk irányította egészséges feloldása, tüskék és sebek ejtése nélkül. Ezek a megfelelő együtt élésünk, az építő kapcsolataink és környezetünk alappillérei. Mivel sok esetben hiányzik a kölcsönös viszonyulás, ezek helyes megéléséhez szükségünk van arra, hogy valahol mi is átéljük mindezeket nekünk címezve. Erre adott lehetőséget, esélyt és otthont a mennyei Atya Jézus Krisztusban.  Az isteni szeretet nem csupán példát biztosít számunkra, hanem jelenléte erőt, hatalmat és bátorságot is hordoz, hogy naponta ebből merítsünk.

Mennyei Atyám, köszönöm türelmes szereteted erejét! Az alázat és szelídség nekem készült tárgyait és iskoláját!

*Egyszerű fordítás

2022. június 17., péntek

Napi felülről:

“Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem.”

Ézsaiás könyve 45. rész 2. vers*

Áldott pénteket, a jó irány és életút szabadságát, a felülről vezetettség örömét, és a hazaérkezés biztonságát kívánom minden testvérem részére!

A legegyszerűbb elkerülni a problémás helyzeteket, el sem indulni kockázatos utakra és távol maradni a bezárt ajtóktól. Azonban mindezek maguktól is megérkeznek az életünkben. Akármennyire is figyelünk, a kiakadás, felháborodás és indulat köveibe rendszeresen belebotlunk. Bár előre tervezünk, gondolkodunk, mégis belefutunk nem várt akadályokba, elillant lehetőségekbe, elzárkózó személyekbe. Lehet, hogy csupán az időzítésünk volt rossz, nem a hozzáállásunk vagy az indulatunk, mégis falakba ütközünk. A mennyei Atya egy különleges utazásra, kalandra hív bennünket azzal, hogy őt kövessük, rá figyeljünk és neki higgyünk. Új világ, az Isten országa nyílik meg azzal, amikor nem csupán azt kérjük, hogy legyen velünk az útjainkon, áldja meg azt, amibe belefogunk, hanem elkezdünk hallgatni rá. Készek leszünk arra, hogy arra menjünk, amerre ő vezet bennünket, ha ő mondja, akkor elindulunk, akármerre is irányítja a lépteinket. A kiskapuk, görbe utak, hazugságra épített reménykeltés ideiglenes emberi megoldásnak megfelelőek, de nem felfelé, hanem lefelé vezetnek, ami lehet, hogy egyszerűbb, de biztos, hogy veszélyes a lélek számára. Jézus Krisztus követése békességgel, biztonsággal ajándékoz meg, de közben olyan helyekre, emberekhez nyit utat, akik lezárt páncélajtók mögött rejtőznek, de Isten csodálatos módon tárja fel, szünteti meg az akadályokat. Ott van a helyünk, ahová ő vezet bennünket!

Mennyei Atyám, vezess oda, ahova el kell jutnom, nyisd meg azokat az ajtókat, amelyen be kell lépnem, és adj erőt, békességet és reménységet minden lépésemhez, amit a nyomodban teszek meg!

*Revideált új fordítás

2022. június 16., csütörtök

Napi felülről:

“Bár ezt emberi értelemmel fel sem lehet fogni, én mégis azért imádkozom, hogy átéljétek, és igazán megismerjétek Krisztus szeretetét, és ezáltal Isten maga töltsön be titeket teljesen.”

Pál levele az efezusiakhoz 3. rész 19. vers*

Áldott csütörtököt, Jézus Krisztus szeretetének, Isten jelenlétének valóságát, megtartó erejét kívánom minden testvérem számára!

Pontosan tudjuk, illetve tudni véljük, hogy mire lenne még szükségünk ahhoz, hogy boldogabb, jobb és szebb életet éljünk. Erről szólnak a vágyaink, álmaink és elképzeléseink. Mennyi pénzre lenne szükségünk? Mit kellene még megvennünk, elsajátítanunk? Miben lenne szükség változásra, fejlődésre? Hova kellene még eljutnunk? Valós kérések és kérdések, de van tőlük is fontosabb. Ha ezek közül bármelyikben is sikereket érünk el, az egy időre ad majd segítséget, megbecsülést és jó érzéseket, amire egyértelműen szükségünk van, de ennél többre is. Ugyanis a szívünk, lelkünk szeretetből született éppen ezért csak a szeretetben fogja megtalálni a valóságos, igazi boldogságát is. Ennek pedig a forrása, lehetősége és teljessége Isten szeretetében élhető meg, amely Jézus Krisztus által jött el hozzánk, lehet a miénk. Ez a legmélyebb hiány és legmagasabb cél is az életünk számára. Ehhez az értelmünk kevés, még a jóakaratunk is korlátokba ütközik, de a hitünk és reménységünk megragadhatja a szemmel láthatatlan, de annál valóságosabb isteni igazságot. A boldogságunk, békességünk egyenesen arányos a szeretet jelenlétével az életünkben!

Mennyei Atyám köszönöm, hogy szereteted megismerhető és elérhető számomra is. Sok mindenre vágyok, de mindennél jobban arra, hogy ebben a szeretetben éljek és növekedjek!

*Egyszerű fordítás