2024. június 25., kedd

Napi felülről:

„Beszéded gyümölcsével kell jóllaknod, és amit mondasz, annak következményét eszed, akár jó, akár rossz az.”

A példabeszédek könyve 18. rész 20. vers*

Áldott keddet, a szavaink, megszólalásaink és ígéreteink következetes, építő és éltető gyümölcseit kívánom minden testvérem számára!

Sok keserű és rohadt gyümölcsöt kellett már lenyelnünk és megennünk a saját szavaink, megszólalásaink következménye miatt. Általában az őszinteségre, véleményünk igazságára hivatkozva mondunk ki olyan kijelentéseket, amelyeket ítélkező lelkületünk ugyan helyesel, de a végén kiderül, hogy semmi haszna nem volt, sőt lehet, hogy méreggel lettek átitatva. A beszédünk legtöbbször nem pusztába kiáltott szó, hanem válaszokat kiváltó mondanivaló. Visszhangot eredményez, ami mindig csak ismétli, talán a környezettől függően fel is erősíti az eredeti kiáltást. Haragudhatunk rá, de mi indítottuk el, csak most hazajött bennünket bosszantani. A veszekedések sokszor indulnak így, de még ezredjére is meglepődünk azon, hogy a harag legkisebb magja is haragot fog teremni és lehet, hogy igen fájdalmasat. A tiszta szándékú szív, barátságos és éltető szavai is meghozzák tápláló gyümölcseit, de nem szabad elfelejteni, hogy a gaz mindig gyorsabban és erőszakosabban növekszik, mint a nemes növény. A türelem tehát ebben a tekintetben is létfontosságú, mert így leszünk képesek a legjobb ízű beszélgetéseket, kapcsolatokat kialakítani.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy naponta tanítgatsz arra, hogy a szívem, lelkem úgy legyen rendben, hogy a szavaim ne keserűséget és mérget tápláljanak és hozzanak vissza rám, hanem életet, növekedést és békességet!

*Egyszerű fordítás

2024. június 24., hétfő

Napi felülről:

„Megteremtem ajkán a hála gyümölcsét: Békesség, békesség közel és távol! Ezt mondja az Úr: Meggyógyítom őt!”

Ézsaiás könyve 57. rész 19. vers*

Áldott hétfőt, az Isten iránti hála békességet adó gyümölcsének gyógyító munkáját kívánom minden testvérem számára!

A vágyaink ellenére az a sorrend nem működőképes, hogy először legyen meg minden szükséges az életünkbe, egészségesek, gazdagok, boldogok legyünk és akkor majd hálásak leszünk az Istennek. Az elvárásaink megvannak ezzel kapcsolatban, készek vagyunk küzdeni is értük, de a valódi, lelki békesség csak álom marad és egyre inkább belebetegszünk a hitetlenségünkbe. A megoldás amilyen távolinak tűnik, valójában olyan közel van hozzánk. Nem külső körülményeken, mások hozzáállásán vagy a szerencsén múlik. Nem kell tönkre mennünk, sem másokat legyőznünk vagy bizonyítanunk, hogy elérhessük az áldásokat, mert azokat maga az Úr hozta el hozzánk, egészen az ajtónkig. Ott kopogtat, hogy beléphessen az életünkbe az a békesség, amely minden megértésen túl van és gyógyulást hozhat szenvedő lelkünknek. Az Isten iránti hála, bizalom és hit tápláló, éltető gyümölcse ez. Nem lesz olyan távol semmi és annyira közel sem, hogy ez a békesség ne lenne velünk, mert a mennyel kötött össze bennünket és onnan táplálkozik.

Mennyei Atyám, hálát adok neked, mert megajándékoztál mindennel, amire szükségem van! A bajban nem hagytál magamra, te adsz békességet és gyógyulást mindenkor!

*Revideált új fordítás

Programjaink: 2024. június 23 – 30.

2024. június 23., vasárnap

Napi felülről:

„Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által.”

Pál levele az efezusiakhoz 3. rész 16. vers*

Áldott vasárnapot, az Atya dicsőségének mérhetetlen gazdagságából a belső, lelki emberünk megújulását, megerősödését és kiteljesedését kívánom minden testvérem számára!

A külső emberünk, vagyis a testünk igényeit naponta kiszolgáljuk, megpróbáljuk a lehető legjobban betölteni azokat. Finom, kedvünkre való ételekkel, pihenéssel és kikapcsolódást biztosító szórakozással, hogy a fáradságos munka után legyen mivel feltöltődnünk. Mindezek Istentől kapott ajándékok, de a teljes lényünk ennél is többre szomjazik, valamire, amit csak a mennyből kaphat meg. Ez a belső, lelki emberünk növekedésének a kulcsa, az Atya mérhetetlenül gazdag dicsőségének a megízlelése, megtapasztalása és jelenléte. Első lépésként a hitetlenségünk, önzésünk és céltévesztésünk felismerését és megvallását jelenti, hogy ezek után odafordulhassunk az Örökkévalóhoz és elinduljunk vele együtt maradandó hazánk felé. A mindennapokban pedig egy olyan életgyakorlat kialakítását, ahol jelen van az Úr szeretete, jósága és irgalma. Amikor tudatosan harcolunk a gonoszság minden formája ellen, akár belülről, akár kívülről támad. Eközben lépésről lépésre tapasztalhatjuk, hogy velünk van az Isten és egyre többre vágyunk belőle, mert ez az életünk kiteljesedése a lényege!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert dicsőséged gazdagságát nem megtartottad magadnak, hanem kiárasztottad az egész világmindenségre. Ebből kaphattam én is, sőt ebből élhet, növekedhet a belső, lelki emberem naponta!

*Revideált új fordítás

2024. június 22., szombat

Napi felülről:

„Mert a fiam meghalt, de feltámadt, elveszett, de megtaláltam! Ezután ünnepelni kezdtek.”

Lukács evangéliuma 15. rész 24. vers*

Áldott szombatot, a tönkrement, elveszett kapcsolataink, újjáéledését, megújulását kívánom minden testvérem számára!

A tékozló, vagyis a családja számára elveszett, a régi kapcsolatait kihasználó, majd felégető fiú története jól példázza számunkra, hogy mennyire képes eluralkodni a szívünkben az önzés, a saját érdekeink mindenek felettinek gondolása és tartása. Ezzel olyan sebeket okozunk azok lelkében, akik szeretnek bennünket, de mi visszaéltünk a bizalmukkal, hogy saját magunk sírját ássuk meg. Innen visszatérni, ezt helyreállítani a megbocsátás és a szeretet kézzel fogható csodája. Az atyai szív még akkor is reménykedve vár, amikor minden elveszettnek tűnik, nem látszik semmiféle megoldás. Ez mutatja be számunkra Isten mindenek ellenére való irgalmát, szánalmát és kegyelmét. Mindaddig, amíg a saját utunkat járjuk, nem foglalkozunk a mennyei családunkkal, mert függetlenek akarunk lenni minden ezirányú kötöttségtől, addig elveszettek vagyunk és folyamatosan csak keresgélni fogunk. A hazatérés öröme, a helyreállás teljes boldogsága csak ott élhető át, ahol őszinte és tiszta szívvel, érzéssel fogadnak bennünket, ez pedig maga a menny!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy átélhetem megbocsátó és befogadó szereteted örömét, boldogságát és erejét!

*Egyszerű fordítás

2024. június 21., péntek

Napi felülről:

„Éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként.”

Pál levele az efezusiakhoz 5. rész 2. vers*

Áldott pénteket, a krisztusi, ajándékozó szeretet befogadását és megélését kívánom minden testvérem számára!

Valódi, őszinte és igaz szeretetben élni a mennyország előíze. Ezért, ami rajtunk áll, ami tőlünk függ, azt érdemes megtenni, hogy ebből minél többet érezhessünk, élhessünk át és ezen keresztül a környezetünk is. Ennek alapja az az önmagát átadó, megosztó és ajándékozó isteni szeretet, amely világossá vált a teremtésben, majd testet öltött Jézus Krisztus személyében, hogy bebizonyítsa, az Örökkévaló nem hagyott magunkra, nem mondott le rólunk, hanem hív és vár minket még most is! Nekünk nem az egész emberiséget kell jobbá tennünk, ez nálunk sokkal nagyobb feladat, de a saját határainkon belül felelősségünk, hogy milyen légkört munkálunk, milyen hozzáállást tanúsítunk, milyen gondolatokat ültetünk el és erősítünk meg. A gonoszság, hazugság és megtévesztés elég nyilvánvalóan tombol és rombol körülöttünk, legalább mi ne legyünk az eszközei, elősegítői. A szeretet még a romokból is képes otthont teremteni, mert ez a küldetése. A sivár pusztaságban is virágos és gyümölcsöskertet telepít, mert ez fakad a szívéből. Ez a mi elhívásunk!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert nem csak a gonosz pusztítását láthatom, hanem szereteted csodáját is! Én téged választalak, mert ez az élet útja!

*Revideált új fordítás

2024. június 20., csütörtök

Napi felülről:

„De nem maradok szégyenben, mert az Örökkévaló Isten megsegít engem. Sziklaszilárdan eltökéltem magam, mert tudom, hogy benne nem csalódom.”

Ézsaiás könyve 50. rész 7. vers*

Áldott csütörtököt, szégyen és csalódásmentes hitet, reménységet és bizalmat kívánok minden testvérem számára!

Sokszor előfordul velünk, hogy olyanért szégyenkezünk, amit csupán emberi elvárások és vélemények erőltetnek ránk, valójában pedig semmi baj sincs velünk, egyszerűen csak nem illünk bele azokba a keretekbe, amit kitaláltak. Ez erőteljesen tetten érhető a divat, a szépségipar számtalan területén és megannyi embert megnyomorít ennek a befolyása. Akár az életüket képesek eldobni, még fiatalok is, mert nem tudnak megfelelni ezeknek az eszményeknek. Ezzel egyidőben lehet, hogy pont azokat az igazi értékeket és erényeket hanyagoljuk el, amelyeket fontos komolyan venni és betartani. Minden kudarcot szörnyű érzés átélni, de csak egy van, amit nem lehet átvészelni, amiből már nem lehet felkelni, amikor a Mindenható előtt kell majd ítéletre megállni és ott könnyűnek fognak találtatni. Addig minden más szégyen vagy csalódás egy újabb lehetőség arra, hogy odameneküljünk a mennyei Atyához és az ő segítségével álljunk fel, induljunk tovább szembenézve a kihívásokkal. Minden bukás a javunkra fordul és nem maradunk szégyenbe, ha Istennel együtt járunk, mert igaz, hogy mi elesünk, de az, aki a kezünket fogja, fel fog emelni és meg fog tartani!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert te vagy az én segítségem és tudom, hogy ezért nem kell szégyenben maradnom!

*Egyszerű fordítás

2024. június 19., szerda

Napi felülről:

‘”Ti azonban, gyermekeim, Istenhez tartoztok, ezért legyőztétek őket, mert aki bennetek él, hatalmasabb, mint az, aki a világban van.”

János első levele 4. rész 4. vers*

Áldott szerdát, a győztes élet titkának felfedezését, megértését és megélését kívánom minden testvérem számára!

Nagyon jó győztesnek lenni! Minden ellenkező látszat, kudarc és bukás ellenére tudnunk kell, hogy arra lettünk megteremtve, hogy átélhessük a győzelem valódi örömét, ünnepét és boldogságát. A legnagyobb céltévesztésünk éppen az, hogy miközben nagyon erős vágy él bennünk erre, egyszerűen a rossz, a vesztes oldalra állunk, mert hagyjuk magunkat megtéveszteni és félrevezetni. A teljes életutunk földi részét vesszük csak figyelembe és itt akarunk minden sikert begyűjteni, ami csak úgy lehetséges, ha közben másokat kihasználunk vagy ellenségnek tekintünk. Ez azt jelenti, hogy nem számolunk, ezért nem is számíthatunk Isten hatalmára, erejére és támogatására. Mi, egyedül akarunk győzni a menny nélkül, hogy senkinek ne legyünk lekötelezve, de nem vesszük észre, hogy a büszkeségünk eltakarja elölünk azt az igazságot, hogy így a vesztünkbe rohanunk. Amit meg akartunk szerezni vagy elértünk emberi harcok árán azt elveszik tőlünk mások. Az a győzelem pedig, amely a miénk lehetne, mert számunkra adatott, azzal nem törődünk és emiatt elveszítjük. Nem ez a mi utunk, hanem az a közösség, amelyben Isten oldalán küzdhetünk a jóért, a szeretetért minden hazugsággal és gyűlölettel szemben!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert hozzád tartozhatom és ez a győztes életem titka és kulcsa!

*Egyszerű fordítás

2024. június 18., kedd

Napi felülről:

„De megolvasztottalak, mint az ezüstöt, a nyomorúság kohójában próbára tettelek.”

Ézsaiás könyve 48. rész 10. vers*

Áldott keddet, az életünk formálódása során a próbák, nehézségek és nyomorúság helyének, szerepének megértését kívánom minden testvérem számára!

Amikor komolyan veszünk egy-egy vizsgát, versenyt vagy kihívást az mindig sok készüléssel, odaszánással, nehézséggel, de még szenvedéssel is együtt járhat. Ezt természetesnek tartjuk, hiszen ezek a megmérettetések pont arról szólnak, hogy többek legyünk, előrébb jussunk, maradandót alkossunk. A lelki formálódásunk érdekében hasonló időszakokat élhetünk át, de ezt sokkal nehezebben fogadjuk és hordozzuk el. A mennyei Atya szőlőskertjében teljesen természetes módszer a metszés és a tisztogatás, vagyis azoknak a felesleges vagy káros szokásoknak, magatartásmintáknak és gondolatoknak az eltávolítása, amelyek akadályai lehetnek a gyümölcsöző életünknek. Ez általában nem fog tetszeni számunkra, nem választanánk saját magunktól, de ha alázattal megértjük ezek helyét és szerepét a fejlődésünk érdekében, már egészen más szemmel nézhetjük őket. Az Örökkévaló megenged nehéz, akár nyomorúságos időket is, de aki vele együtt éli át ezeket a próbákat, erősebb hittel, tisztább szándékkal és mélyebb elkötelezettséggel fog továbblépni.

Mennyei Atyám, hálát adok azokért a próbákért, nehézségekért, amelyeket megengedsz az életemben, mert tudom, hogy a javamra válnak, még akkor is, ha nem szeretem őket!  

*Revideált új fordítás

2024. június 17., hétfő

Napi felülről:

„Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei.”

Pál levele az efezusiakhoz 5. rész 1. vers*

Áldott hétfőt, Isten útjának bátor és hittel teljes követését kívánom minden testvérem számára!

Az egészséges lelki fejlődés egyik legfontosabb összetevője a szeretet légkörének bátorító jelenléte. Amikor a biztonságot nyújtó elfogadás veszi körül az életünket, akkor képes a legtöbb jó gyümölcsöt megérlelni a szívünk. A szeretetet tanulnunk is kell, azzal együtt, hogy teremtettségünk miatt van egy alapvető érzékünk is ennek minél teljesebb megélésre. Ki lehetne a legjobb mesterünk ebben, ha nem az Örökkévaló Atya? Az sem elhanyagolható, amit a szüleinktől vagy más emberek helyes példáiból elsajátítunk. Még fontosabb azonban azt megérteni és másolni, aki a világmindenséget megalkotta, hiszen nem ez a föld lesz az örök hazánk. Ezt segíti, erősíti az a tudat, hogy nem vagyunk közömbösök számára, hanem Jézus Krisztus által befogadott és szeretett gyermekei lehetünk, akiknek az elképzelhető legjobbat készítette el. Mindenképpen követünk másokat, mert magunktól nem tudunk, értünk mindent, mennyivel hasznosabb azonban, amikor Isten jó mintáit vesszük alapul és azokat építjük be a gondolkodásunk és életvitelünk minden területére!

Mennyei Atyám, hálát adok, mert van még lehetőségem arra, hogy tőled tanuljak, téged kövesselek és másoljalak, mint szeretett gyermeked!    

*Revideált új fordítás

Szeretettel várunk!