2023. szeptember 30., szombat

Napi felülről:

„Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat.”

János evangéliuma 9. rész 4. vers*

Áldott szombatot, a mennyei Atyától kapott feladatok hűséges és következetes felvállalását és beteljesítését kívánom minden testvérem számára!

Azt, hogy mikor van nappal és mikor éjszaka nem én szabom meg, de alkalmazkodnom kell hozzá. Ráadásul a mindennapi életben megtehetem, hogy felcserélem a napszakokat és sötétben dolgozok, mert van mesterséges világítás, nappal pedig pihenek, de ez nem így működik lelki-szellemi összefüggésben. Az Örökkévalótól elhívást, megbízást és feladatokat kaptam. Ezeket a teendőket nem a sírfeliratomra szánta az Úr, hanem az életem beteljesedéséhez. Bármilyen nehéz is belátni, de a boldogságom meggyökerezéséhez és gyümölcsterméséhez nem elég az, ha a saját terveimet megvalósítom, mert ennél többre születtem. Arra lettem megteremtve, hogy megértsem és csatlakozzam a mennyek királyságához és részt vegyek az Atya akaratának megvalósításában. Ez már ember feletti cél, de pontosan annyival tovább vezet, amennyivel több nálam. Ma még a lehetőségek nappala van, bármilyen sötét felhők gyülekeznek is felettem. Most kell azt tennem, amire felülről tanítottak. Szeretni, úgy, ahogy Jézus Krisztus szeret engem! Táplálni az életet, a reményt és a hitet! Bátorítani, segíteni és gyógyítani azzal az áldással, amit én is úgy kaptam. Útjelző tábla lenni azok számára, akik felfelé vágynak!

Mennyei Atyám köszönöm azt a bizalmat, amivel felém vagy, hogy meghívtál országod építésére!

*Revideált új fordítás

2023. szeptember 29., péntek

Napi felülről:

„Felragyogott a sötétségben a világosság a becsületesekre:

Kegyelmes, irgalmas és igazságos.”

112. zsoltár 4. vers*

Áldott pénteket, Isten bármiféle sötétségen átragyogó világosságát kívánom minden testvérem számára!

Az a szellemi, lelki sötétség, kuszaság és homály, amely rám telepszik a mindennapokban valódi világosságért kiált. Ezt nem lehet észérvekkel elűzni, vagy csak egyszerűen megszokni és alkalmazkodni hozzá, mert akkor egyre jobban elborít, elkeserít és reménygyilkossá válik. Nem törődhetek bele abba, hogy a gonoszságnak ilyen nagy a hatalma és jelenléte, nem adhatom fel a küzdelmet a jóért, az igazért és a hit világosságáért. Nem mondhatom, hogy nincs kiút vagy megoldás, mert, amíg az Örökkévaló nem mondott le rólam, addig én sem tehetem meg ezt önmagammal. Az egyenes, becsületes hozzáállás látja a hibáit, bűneit, de nem eltitkolja azokat, hanem el- és beismeri, hogy lehetőséget adjon Isten kegyelme, irgalma és igazságossága számára, hogy elvégezze benne gyógyító, szabadító munkáját. Nincs olyan mély sötétség, elkeserítő helyzet, ahová ne lenne képes beragyogni a felülről érkező világosság. Minden őszinte sóhaj, fohász, igaz szívből érkező jajkiáltás vagy megvallás egy-egy ajtónyitás a mennyből fakadó jóindulat, együttérzés és szeretet felé, amelyek éppen erre várnak, hogy beléphessenek.

Mennyei Atyám, hálát adok a sötétségen is átragyogó világosságodért, amely a szívembe is fényt hozott!

*Saját fordítás

2023. szeptember 28., csütörtök

Napi felülről:

„Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is.”

Máté evangéliuma 6. rész 28-29. vers*

Áldott csütörtököt, a bennünk élő, hozzánk tartozó természetes szépség értékelését, készségét és megelégedettségét kívánom minden testvérem számára!

Az aggódás nem feltétlenül logikus és következetes. Tele van a hűtőszekrény étellel, mégis problémát okoz, hogy mit egyek, vagy mi lesz, ha elfogy? Alig férnek a szekrénybe a ruhák, ennek ellenére rendszeres gond, hogy nincs mit felvennem! Ez egy teljesen emberi kísértés, ami semmilyen más teremtményre nem jellemző. Mindez abból fakad, hogy képes vagyok tervezni, a meglévőt átépíteni, újat alkotni, igényeket támasztani, azoknak megfelelni és sokkal többre vágyni, mint amire szükségem van. Ezzel együtt érdemes visszafogni az elvárások tempóját, mert észrevétlenül kikerül a kezemből az irányítás és egy folytonos aggódás, szorongás lejtőre kerülök két boldogságpillanat között. Sokkal több természetes szépség, lehetőség és készség van belém kódolva, mint, amit elhiszek magamról. A drágább, divatosabb ruha ténylegesen világos üzenet a viselőjéről, sőt értékmérőként ismerik el, legtöbbször azonban inkább eltakarja, sőt elnyomja a valódi és belső jóságot, értéket. Természetesen, önazonosan és belső meggyőződésből, hitből fakadóan élni és látszani a megelégedett, boldog lét alapjai. A liliom önmagából fakadóan olyan szép és csodálatos, de ezzel nekünk is gyönyörűséget okoz. Ne azon aggódj először, hogy a ruhád megfelelő-e a mai napra, hanem arra készülj, hogy a lelked szépsége és tisztasága látható, áldást hozó legyen!

Mennyei Atyám köszönöm, hogy gondoskodó szereteted körülvesz minden nap!  

*Revideált új fordítás

2023. szeptember 27., szerda

Napi felülről:

„A bölcsesség kezdete az Úr félelme. A józan eszűek mind eszerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad.” 

111. zsoltár 10. vers*

Áldott szerdát, a mennyel összekötő bölcsesség józanságát, békességét és dicsőségét kívánom minden testvérem számára!

A felülről való bölcsesség nem abban lesz segítségemre, hogy másokat fölé kerekedjek valamiféle tudásban, megértésben, hanem az életem útját képes jó irányba vezetni és abban meg is tartani. Ehhez szükségem van arra a lelki józanságra, békességre és türelemre, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy elviseljem és helyesen kezeljem önmagamat hibáit, mások idegesítő magatartását és a világban jelen lévő igazságtalanságot. Segít abban, hogy ne mondjak le a jóért való küzdelemről se keserűségből, se büszkeségből. Az Örökkévalót szeretni, tisztelni és félni több, mint kötelesség, hiszen ez nem egy feladat, amit el kell végeznem, hanem az életem ki- és beteljesedésének kulcsa, alapja és záloga. A mai nap akármilyen nehéznek is látszik pontosan alkalmas arra, hogy Isten jelenléte beragyogja és dicsősége felemeljen, hogy a földi problémáimat, ne csupán alulról, az elkeseredés gödréből szemléljem, hanem felülről is rálássak, ahonnan bepillantást nyerhetek a reményteljes jövőmbe. Ez az a bölcsesség, amelynek kezdete és vége is az Úrnál van!

Mennyei Atyám, hálát adok azért a felülről való bölcsességért, ami nálad kezdődik és hozzád vezet engem minden nap!

*Revideált új fordítás

2023. szeptember 26., kedd

Napi felülről:

„Erre ezt mondta az Úr a Sátánnak: Észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzá fogható a földön: feddhetetlen és becsületes ember, féli az Istent, és kerüli a rosszat.”

Jób könyve 1. rész 8. vers*

Áldott keddet, a menny örömét, megelégedettségét és dicsőségét kívánom minden testvérem életére!

A Mindenható örömét lelte a teremtésben és igen jónak látta mindazt, amit alkotott. Ugyanígy az Örökkévaló ma is figyeli, látja és értékeli mindazok életét, akik, a jóra odaszántan, hittel, szeretettel és becsületesen küzdenek a földi élet nyomorúsága közepette. A mennyből is látszik, egészen odáig felragyog azoknak az élete, tiszta szíve és elkötelezettsége, akik nem alkudtak meg a gonosszal, nem adták fel a küzdelmet a jóért és teljes bizalommal vannak Isten felé. Az egyik fontos kérdés számomra, hogy észreveszem-e és megfelelően értékelem-e azokat, akik az Úr előtt kedvesek, mert olyan fényes lelkük van. Nem véletlen, hogy nem arra hivatkozik a mennyei Atya, hogy milyen gazdag, tekintélyes vagy bölcs volt Jób, hiszen mindezeket tőle kapta ajándékba, hanem arra, ami a szívét jellemezte, azt, ami az Istenbe vetett hiténének a következménye, gyümölcse lett. A történetből kiderül, hogy mindez nem mentette meg Jóbot a nehéz próbáktól, a szenvedések valóságától, de az biztos, hogy végül ő került ki győztesen a gonosz minden kísértése ellenére is.

Mennyei Atyám, hálát adok, mert te gyönyörködsz a jóban, örömöd leled a tiszta hitben és azok mellé állsz, akik ragaszkodnak hozzád!

*Revideált új fordítás

Programjaink: 2023. szeptember 24 – október 1.

2023. szeptember 24., vasárnap

Napi felülről:

„Megkérdezték tehát tőle: Ki vagy te? Jézus így válaszolt nekik: Az, akinek kezdettől fogva mondom magamat.”

János evangéliuma 8. rész 25. vers*

Áldott vasárnapot, Jézus Krisztus megismerésének, követésének örömét és békességét kívánom minden testvérem számára!

Hála legyen a mennyei Atyának, hogy nem hagyott bennünket kétségek között azzal kapcsolatban sem, hogy ki ő valójában. Jézus Krisztus azért érkezett közénk, hogy benne és általa valóságosan és igazán megláthassuk, megismerhessük és megérthessük hogyan és mennyire szeret bennünket a Teremtő. Ő sokkal több, mint orvos, mert nem csupán gyógyítgatja a lelkemet, hanem képes új szívet adni számomra. Nem egyszerűen jobbá, boldogabbá szeretné tenni az életemet, hanem teljes mértékben újjá teremteni. Erre rajta kívül senkinek sincs hatalma, de lehetősége sem. Ezért a nagyobb kérdés az, hogy én mit válaszolhatok arra a kérdésre, hogy ki ő nekem? Most még van időm arra, hogy meghalljam, megértsem és kövessem mindazt, amit számomra is üzen és kijelent. Lehet tőle kérdezni, útmutatást és segítséget kérni, mert abban gyönyörködik, amikor gyermeki bizalommal hiszek benne és neki. Amit megígér, azt betartja, amit kijelent azt nem fogja megmásítani. Kezdettől fogva mindmáig és egyben mindörökké az a biztos pont, amire alapozhatom a jelenetem és a jövőmet is.

Mennyei Atyám hálát adok, hogy Jézus Krisztusban megmutattad hozzám való jóságodat és akaratodat, mert így szeretsz!

*Revideált új fordítás

2023. szeptember 23., szombat

Napi felülről:

„Eltévedtem, mint egy elkószált bárány. Keresd meg szolgádat, hiszen parancsolataidról nem felejtkeztem el!”

119. zsoltár 176. vers*

Áldott szombatot, minden elveszettség, kilátástalanság érzésen túl a megmenekülés, hazaérkezés örömét, békességét és erejét kívánom minden testvérem részére!

Hihetetlen magabiztosággal tudok haladni egy általam vágyott cél felé mindaddig, amíg ki nem derül, hogy hiába értem el, amit akartam, ezzel nem megérkeztem a helyemre, hanem eltévedtem útközben. Pontosabban egyre jobban eltávolodtam attól, aki nélkül nem lett volna érdemes sehova sem elindulnom. A mennyei Atya parancsolatairól nem akarok és nem is szeretnék megfelejtkezni, de képes vagyok a saját fejem után menni, remélve, várva, hogy a hátha a Jó Pásztor is követ majd engem. A bárány akkor is lehet elveszett, ha éppen üdezöld réten legel, de közben elhagyta a pásztort és a nyájat. Ez rendkívül kiszolgáltatott és veszélyes helyzet, még a legbátrabbak és legerősebbek számára is. Nem az a katasztrófa, ha felismerem, hogy eltévedtem, rossz helyen vagyok, hanem az, ha nem kiáltok fel segítségért ahhoz, aki annak ellenére szeret és foglalkozik velem, hogy én ilyen vagyok. Az Örökkévaló nem mondott le rólam, hiszen még élek és van lehetőségem arra is, hogy megszólítsam őt, kérjem a közbeavatkozását, hogy ott lehessek, ahol ő!

Mennyei Atyám hálát adok megkereső és megtartó jóságodért, mert még mindig szeretsz engem!

*Saját fordítás

2023. szeptember 22., péntek

Napi felülről:

„Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd.”

Pál levele Filemonhoz 15. vers*

Áldott pénteket, a kapcsolati veszteségeink, nehézségeink jó megértését és feldolgozását kívánom minden testvérem számára!

Azt, hogy mi, miért történt, történik körülöttem, velem vagy a kapcsolataimban nem egyszerű sem megérteni, sem feldolgozni, de talán elfogadni a legnehezebb. Tudom, hogy természetes, hogy a gyermekeim felnőnek, kirepülnek, családot alapítanak, de akkor is megvan a maga nehézsége, küzdelme. Ennél fájdalmasabb, amikor olyan kapcsolataim szakadnak meg, törnek meg, amelyekre nem is számítottam. Mennyire szabad reménykednem, hogy jóra fordulnak majd az események? Mit szabad és kell tennem értük, és mi az, amit semmiképpen sem? Amennyire egyediek vagyunk, annyi féle megoldás fog erre születni, már amikor valóban keresem és igénylem is a válaszokat. Az biztos, hogy nem szabad végleg lezárnom a határokat, hogy mindig lehessen lehetőség a rendezésre. Ellenben, ha valakivel meghalt a kapcsolatom, akkor ott sem felmenteni, se meggyalázni nem kell a másikat, hanem megfelelően elgyászolni és a feltámadás reménységére bíznom az egész ügyet és a saját bánatomat is. Ami emberileg már lehetetlen, ott Istennek még mindig van hatalma arra, hogy valami többet, jobbat hozzon elő, mint, amire én számítottam.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy rád bízhatom, nem csak az egészséges kapcsolataimat, de a megszakadt, megtört vagy már elhaltakat is, mert a te lehetőségeid határtalanok!

*Revideált új fordítás

2023. szeptember 20., szerda

Napi felülről:

„Vajon nem tévedésben vannak, akik a rossznak szántanak meg, ellenben az irgalom és a hűség, a jót készítik elő.”

Példabeszédek könyve 14. rész 22. vers*

Áldott szerdát, az irgalom, hűség és szeretet jót előkészítő és munkáló jelenlétét kívánom minden testvérem életében!

Mivel egyetlen napom sem ismételhető meg, nem lehet visszatekerni vagy újra játszani, ezért még nagyobb jelentősége van annak, hogy gondolataimmal, kimondott szavammal és tetteimmel minek ágyazok meg, mit készítek elő, mert a végén annak gyümölcsét kell majd aratnom is. Amikor tele vagyok ítélkezéssel, meg van a lesújtó vagy lesajnáló véleményem a környezetemről, magabiztosan hangoztatom az igazságomat és kikérem magamnak az előjogaimat, akkor vajon nem tévedésben vagyok-e? Miért csodálkozom akkor, hogy rendszeres a viszály, veszekedés és összeütközés körülöttem? Sértődések, kiakadások és indulatok forrnak bennem. Nincs türelmem a másikhoz és a szeretet is kihűlt a szívemben. Ezek már mind-mind annak a következményei, aminek én szántottam meg. Az irgalmasság, a hűséges szeretet és hit azonban távolabb lát, mint az önös érdekeim. Képes ott is a békesség magjait vetni, ahol a harag elmérgesedett, és hisz abban, hogy az Örökkévaló igazsága fontosabb cél, mint az saját igazam.

Mennyei Atyám, köszönöm, irgalmad, hűséges szereteted jelenlétét és valóságát, amely értelmet, célt és reménységet ad a mindennapjaimnak!  

*Saját fordítás

Szeretettel várunk!