Programjaink: 2023. január 29 – február 5.

2023. január 29., vasárnap

Napi felülről:

“Vigyázzatok magatokra! Ha vétkezik ellened a testvéred, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki!”

Lukács evangéliuma 17. rész 3. vers*

Áldott vasárnapot, az elromlott kapcsolataink Isten szerinti rendezését és helyreállítását kívánom minden testvérem részére!

Nem az a megfelelő és igaz út, amikor eltűröm a társamtól, testvéremtől, barátomtól kapott bántásokat, mintha mi sem történt volna, miközben belül emésztem magam. Ez alázatoskodó mártírkodás, képmutató hozzáállás, ami csak mélyíti a problémát, miközben azt akarom hinni, hogy ez a helyes, ezt kívánja tőlem az Isten is. A másik megoldási kísérlet sem jobb, amikor az elrontott lépés miatt inkább eltávolodok a másiktól, megszüntetem a kapcsolatot, ahelyett, hogy küzdenék a helyreállásáért. Első sorban magamra, a saját lelkemre kell vigyáznom, ez a legfőbb felelőségem. Amikor egy helyzet békétlenséget hoz a szívembe, mert megbántottak, akkor nem igazságot kell szolgáltatnom, hanem a tőlem telhető módon mindent meg kell tennen a rendezésért, hogy teljesen meggyógyuljak a sebzettségemből. Nekem kell lépnem először, hogy világosságra hozzam a fájdalmaimat és szembesítsem ezzel azt, aki hozzám közel állóként mindezt okozta. Beszélnem kell vele, nem hallgathatok, ha tényleg szeretem és kedvelem. Meg kell küzdenem a rendezés esélyéért, mindaddig, amíg csak lehetséges, amíg van rá bármilyen remény.

 Mennyei Atyám, hálát adok, mert családtagokkal, testvérekkel, barátokkal áldottál meg! Segíts, hogy tőled tanult módon tudjam rendezni a kapcsolataimat!

*Revideált új fordítás

Nyugalom napja

„Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény.1Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt.”

2Móz 20, 1, 8-11

Isten mennyei mintát adott számunkra a nyugalom napján keresztül is. Hat napon át dolgozunk, de a hetediken pihennünk kell. Minden egyes hét, minden egyes pihenőnap egy emlékeztető, hogy az Úr elkészítette nekünk a nyugalmat, a békét és a pihenést. Azt a mennyei helyet, amely Jézus Krisztusban nyílt meg. Ezért lesz áldás a munkánkon, a családunkon, a terveinken, mert így értjük meg Isten jó tervét, amit elkészített számunkra. 

Imádkozzunk, hogy legyen felüdülés és áldott nap ez a testünknek, lelkünknek és szellemünknek. Imádkozzunk, hogy ne a világ munkarendjét kövessük ebben, hanem a mennyei mintát.

2023. január 28., szombat

Napi felülről:

„de Jézus így biztatta őket: Én vagyok az, ne féljetek!”

János evangéliuma 6. rész 20. vers*

Áldott szombatot, a felülről érkező bátorítás, biztatás meghallását, megértését és erejét kívánom minden testvérem számára!

Egy igen fárasztó nap befejeztével, ahol több, mint ötezer embert kiszolgáltak étellel a tanítványok, még várt rájuk megpróbáltatás az éjszakában is. Hajóikon úton voltak a túlsó partra, miközben Jézus visszavonult egyedül imádkozni a hegyre. Sötét volt már, a tenger háborgott, mert erősen fújt a szél, de a legnagyobb rémületet mégis az okozta, hogy egy alakot láttak, amint közeledett a csónakjukhoz. Hiába voltak tapasztalt hajósok, sok mindent megélt férfiak, ez félelemmel töltötte el őket mindaddig, amíg nem hallották meg Jézus bíztató szavát, amivel megszólította őket. A félelmeink mögött legtöbbször a tudatlanságunk vagy téves elképzeléseink állnak, de ez nem csupán testi értelemben igaz, hanem lelki tekintetében is. A babonás hit nemhogy megmentene bennünket a szorongásainktól, a rettegéstől, hanem egyenesen táplálja és erősíti azt. Ezzel pont ellentétes irányba vezet minket az Istenbe vetett mély bizalom, amely odafigyel és meg is hallja a felülről érkező bíztatást, bátorítást, ami pont nekünk szól. Megnyugtatja a szívünket és biztonságba vezeti az életünket!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy az a terved, hogy a félelem helyett a jelenléted biztonsága töltsön el és be!

*Egyszerű fordítás

Kapcsolataink

„Ellenkezőleg, legyetek mindig kedvesek és együttérzők! Bocsássatok meg egymásnak, amiként Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.”

Efézus 4:32

A gyógyuláshoz, egészséghez tartozik a kapcsolatok helyreállítása is. Az a vágyam, hogy az az indulat legyen bennem, amely Krisztus Jézusban van. Imádkozzunk, hogy Isten mutassa meg, hogy kivel van rendeznivalóm, kinek kell megbocsátanom. Imádkozzunk, hogy a Lélek nyissa meg a szemeinket, és le tudjuk tenni a büszkeségünket.

2023. január 27., péntek

Napi felülről:

“Jobb a száraz falat ott, ahol békesség van, mint ha lakomával van tele a ház, de veszekednek benne.”

Példabeszédek könyve 17. rész 1. vers*

Áldott pénteket, a békességgel átjárt együttélés, együttműködés és közösség biztonságát, erejét és örömét kívánom minden testvérem számára!

A békességes légkör, kapcsolat nem megvehető, nem lehet rá előfizetni és nem is a szerencsés nyertesek kiváltsága, hanem egy közös kert, amit mindenkinek folyamatosan gondoznia kell, hogy egészségesen növekedjen. Vannak, akik magukban hordozzák a békétlenséget, megfelelési kényszer rabságában szenvednek és állandóan veszélyt jelentenek a nyugodt együttélésre. Számukra a békesség egyfajta megalkuvásnak tűnik az igazságérzetükkel szemben. Igazából velük, bennük van a probléma, de ezt a hangos véleményükkel, erőszakos megjegyzéseikkel és magyarázataikkal próbálják védeni, ami pedig másokban szül ellenérzést. Ez egy ördögi, romboló kör lesz mindaddig, amíg a közösség ki nem tör belőle azzal, hogy a békességet, a szeretetteljes kapcsolatokat mindennél értékesebb és fontosabb kincsnek mondja ki és őrzi meg, ami pedig ezt aláássa azt egyértelműen jelzi. A békétlenek számára pedig, amennyiben ez lehetséges megpróbál abban segíteni, ami az ő igazi problémájuk, ami a gyökere a háborgásuknak. Ez lehet, hogy nem jár anyagi előnyökkel, de ez teszi valóban élhetővé a környezetünket.

Mennyei Atyám, neked köszönhetem, hogy megismerhettem azt a békességet, amely nem egy ideig tartó jó érzés, hanem a szívem valódi közege és gyümölcsöző kertje.

*Új Fordítású Biblia

Dicsőítő est – Közelség

2023.01.29. vasárnap 17:00

Szeretettel várunk téged a dicsőítő estünkre. Mindig nagy áldás származik abból, amikor egy szívvel és egy lélekkel keressük Isten közelségét és jelenlétét. Ő megígérte azt, hogyha zörgetünk, megnyitja az ajtót, közel van a megtört szívűekhez és MINDENKIHEZ, aki hívja őt. Ezzel az izgalommal és vágyakozással készülünk, és hívunk téged, hogy csatlakozz közénk az imádatban. Keressük együtt Istenünk jelenlétét, amelyből gyógyulás, élet, reménység és békesség fakad!

Közel van az ÚR mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja.

Zsoltárok 145:18 

Lelkünk

Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.

Zsoltárok 147:3

A mai napon imádkozzunk lelkünk gyógyulásáért. Jézus azért jött, hogy bekötözze és meggyógyítsa sebeinket, és ne csak tüneteket kezeljen, hanem a probléma gyökerét feltárja és megoldást hozzon. Adjunk hálát azért, hogy Isten lát bennünket, és tudja, hogy milyen fájdalmaink, sebeink vannak, és ő pontosan tudja a megoldást. Imádkozzunk azokért, akik depresszióval küzdenek, függőségektől szenvednek, családi nehézségeik vannak.

De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak.

Mal.3:20

2023. január 26., csütörtök

Napi felülről:

“Mennyire szeretem tanításodat, Uram! Egész nap azon gondolkodom.”

119. zsoltár 97. vers*

Áldott csütörtököt, a gondolataink, terveink és vágyaink Isten tanításával való átitatását kívánom minden testvérem számára!

Két dolog befolyásolja alapvetően azt, hogy miről gondolkodunk, elmélkedünk és tűnődünk. Az egyik, hogy mit látunk, hallunk és tapasztalunk magunk körül a világból. Ezt részben szabályozhatjuk azzal, hogy mit olvasunk el, mit nézünk meg és mire fordítjuk a drága időnket. Érdemes teljesen bezárni azokat az ajtókat, amelyek kulcsa nálunk van, de rajtuk keresztül lélekromboló, elkeserítő vagy gonosz hatások érkeznek hozzánk. Ezek nélkül is megtalálnak bennünket a lehangoló hírek, hiszen Istennek az a terve velünk, hogy ebben a világban éljünk és váljunk áldássá. A másik talán még fontosabb kérdés, hogy mit őrizgetünk a szívünkben, miből építgetjük a vágyaink szárnyát és kinek a terveit szeretnénk megvalósítani. Ezek a saját titkaink, amelyeket részben meg sem akarunk vagy meg sem merünk osztani másokkal, de valójában ezektől függ, hogy mennyire lesz boldog az életünk. Mivel nem csupán erre a földre születtünk, ezért akkor teljesedik ki a létünk, amikor a lelkünkben összeér a menny a földdel, vagyis Isten szava betölti a szívünket és ez lesz a megtermékenyítő, éltető talaja álmainknak, vágyainknak és a gondolatainknak!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy igéd, tanításod hozzám is betért és otthont talált szívemben!

*Egyszerű fordítás

Beszédünk

A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.

Lukács 6:45

Istennek fontos az, hogy hogyan használjuk a beszédünket, szavainkat. A száj azt szólja, ami a szívben van. Az egyedüli mód, hogy helyrehozzam a beszédemet az az, ha előbb kezelem a szívemben lévő bűnt. A mai napon imádkozzunk azért, beszédünkkel felemeljünk, bátorítsunk másokat. Kérjük az Atyát, hogy tegyen bennünket érzékennyé, hogy olyan szívvel és olyan szavakkal beszéljünk, ahogyan azt Ő teszi.

Szeretettel várunk!