Év végi programok

Eljött az adventi időszak. Alább láthatjátok az év végi programjainkat:

(tovább…)

Kiscsoportok

Öröm és hála van a szívünkben, hogy Isten munkálkodik a gyülekezetünkben. A szívünkön van, hogy szolgálnunk kell a környezetünkben, ahova Isten helyezett bennünket és képviselnünk kell az Ő fényességét. Ahogyan az igében is láthatjuk Isten népe a nagy közös gyülekezeti összejövetelek mellett találkozott házanként is és így is megélték a közösséget egymással és Istennel.

Hálásak vagyunk azért is, hogy a gyülekezetünkben valósulhatott meg szeptember első hétvégéjén az a kis csoportokról szóló konferencia, melynek fő témája az volt, hogy milyen módon tud és akar Isten minket használni házi csoportok által.

A kis csoportok fő célja, hogy meg tudjuk szólítani a környezetükben azokat az embereket, akiket Isten a szívükre helyez. Elhívhatjuk őket a csoportokba, ahol megérezhetik Istenünk szeretetét és hívó szavát. A kis csoportok természetesen nem tudják és nem is akarják helyettesíteni a közös nagy gyülekezeti alkalmakat, hanem egy első csatlakozási, belépő pontok lehetnek. Az elöljáróságnak közös látása, hogy lépjünk ebbe az irányba is, támogassuk a meglévő kis csoportokat és a gyülekezetet tájékoztatva és bevonva munkálkodjunk új csoportok indulásán. 

Vasárnapi bibliaóra

Vasárnap, a felnőtteknek szóló igehirdetéssel egy időben három csoportban — óvodás, alsó és felső tagozatos — tanulhatnak a gyerekek is az Istent követő élet hasznáról és szépségéről.

Tanítóink heti beosztása a www.miklosibaptista.hu/beosztas oldalon található meg.

Ruha szolgálat

Istennek hála, hogy évek óta áldottan tudunk szolgálni a városunkban és környezetünkben élő rászorulók felé ingyenes ruha adományokkal. A szolgálatra többen sok időt és energiát fordítottak, amiért hatalmas öröm és hála van a szívünkben. Dicsőség Istennek, hogy ad lehetőséget erre a szolgálatra, amit Ő helyezett a szívünkre, és azért is, hogy sok áldást, gyümölcsöt is megéltünk már a szolgálat során.

Az elmúlt évek tapasztalatai és többekkel való egyeztetés után az a látás és a cél ezzel a szolgálattal, hogy legyen majd egy havi meghirdetett alkalom, amire bárkit szeretettel várunk, emellett személyes meghívás alapján bármelyik gyülekezeti tag tudjon szolgálni olyan személy, család felé, akit Isten a szívére helyez. Emellett fontos és biblikus cél az is, hogy a gyülekezeti tagoknak is meglegyen a lehetősége, hogy vigyenek nyugodtan haza olyan dolgokat, amire esetleg szükségük van, és persze hozhassanak olyan jó minőségű adományt, amit otthon már nem használnak.

Fontos és új döntés viszont, hogy mivel a szolgálattal nem hatalmas tömegeket célzunk meg, nincsen szükségünk nagy mennyiségű adományra, hanem kevesebb, de jobb minőségű adományokkal szeretnénk szolgálni. Így a jövőben nem fogadunk el ruha adományokat idegenektől. A szolgálat fenntartásához elegendő mennyiség az kevés adomány, amit mi gyülekezeti tagok vagy ismerőseink adnak kis mennyiségben. Több zsáknyi adományt kérlek, ne fogadjatok el!

Emellett fontos, hogy többségében fiatal rászoruló családok és középkorú rászorulók jönnek hozzánk, így az Ő korosztályuk számára hozzunk csak adományt. Kérdés esetén nyugodtan keressétek Gurbán Pétert.

Az Úr áldása legyen továbbra is ezen a szolgálaton!

Vezetőség választás

Gyülekezetünk újabb 4 éves időszakra vezetőséget szeretne választani. Ennek első lépéseként egy ajánló lista készült el, amit november 14-től lehetett átvenni a vasárnapi istentiszteletek után. Avatottság alapján 3 testvért nem kell ajánlani, mert ők folyamatosan a vezetőség tagjai maradnak: Paróczi Zsolt, mint lelkipásztor, illetve Debreceni Péter és Péter Gáspár testvérek, mint avatott diakónusok. Az ajánlólistára azok kerültek fel, akik jelenleg vezetőségi tagok, de őket ismét ajánlani kell ahhoz, hogy újból választhatóak legyenek. Mindenkinek lehetősége van, hogy rajtuk kívül is ajánljon testvéreket a gyülekezetünk tagjai közül vezetőségi szolgálatra. A feltétel, hogy legalább két éve gyülekezeti tag legyen az ajánlott testvér, de nem kitétel, hogy mind a két évet nálunk töltötte tagként.

Ez a jelölés tehát még nem a szavazás, csak ajánlás, most még nem az a kérdés, hogy ki legyen az elöljáróság tagja, hanem az, hogy kikből válasszuk meg a vezetőinket. Azt kell végiggondolni, megimádkozni, hogy  kiben látjuk a lehetőséget és a lelkületet arra, hogy  vezetőként szolgáljon köztünk. A gyülekezet döntése értelmében az fog felkerülni a választási listára, aki legalább 25 ajánlást kapott a gyülekezettől. Az ajánlási időszakot december 5-én vasárnap zárjuk le, és december 12-én vasárnap a gyülekezeti tanácskozáson lesz a tényleges szavazás.

Bemerítés

Hálát adva a mennyei Atyának lélekmentő munkájáért ebben az évben is készülünk bemerítésre. December 19-én vasárnap délelőtt szeretnék megtartani az ünnepet. Akik jelezték a szándékukat, és együtt készülünk az alkalomra, azok december 12-én délelőtt fognak bizonyságot tenni hitükről, és az ezután megtartott gyülekezeti tanácskozáson lesz a tagfelvétel.

2021. november 27., szombat

Napi felülről:

„Ahol ugyanis féltékeny irigység, és hiú dicsőségvágy van, ott nyugtalan békétlenség és mindenféle gonosz cselekedet is.”

Jakab levele 3. rész 16. vers*

Áldott szombatot, testi, lelki pihenést és felüdülést kívánok minden testvérem számára!

Egy fa ágait levághatjuk, újból és újból, de ha gyökere, törzse egészséges, tovább fog élni, és ismét ki fog hajtani. Vannak mélyen meggyökerezett problémák, bűnök a szívünkben, amelyek feltartóztathatatlanul meghozzák a belőlük fakadó hamis gondolkodást és tetteket. Az irigykedő féltékenység abból táplálkozik, hogy nekünk több járna, mint ami a birtokunkban van, és mások jóléte, sikerei nem hálát, vagy örömöt, hanem folyamatos nyugtalanságot, feszültséget hoznak elő belőlünk. A hiú törtetés, dicsőségkeresés mögött önző énünk uralkodásvágya húzódik, amely leplezhető szép szavakkal, igazolható sikerekkel, de attól még ugyanúgy közösség és lélekromboló hatású. Harcolhatunk a látható és valóságos tetteink ellen, amikor sértő szavakat dobálunk mások felé, amikor tudatosan megszégyenítünk valakit, amikor a haragunk árad, mint a kiöntött folyó, de ezek ellen csak részsikereket fogunk elérni, ameddig továbbra is megtűrjük és ápolgatjuk a szeretetlen lelki hozzáállásunkat. Istenünk egy másik útra hívott el bennünket, ahol szembesülve gonoszságunkkal nem az ítélet, hanem a megbocsátás hatalmával találkozhatunk, az irigység helyett a szeretet tüzével!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nem kell az irigység, önzés és hiúság fogságában vergődnöm, mert elhoztad a szeretet, irgalom és megbocsátás szabadságát az életembe Jézus Krisztus által!

*Saját fordítás

2021. november 26., péntek

Napi felülről:

„Mi a haszna testvéreim, ha valaki állítja, hogy megtartja a hitet, de cselekedetei hiányoznak? Nem erőtlen ez a hit, hogy megmentse őt a haláltól?”

Jakab levele 2. rész 14. vers*

Áldott pénteket, a hitben való megerősödést, és a szív minden értelmet meghaladó békességét kívánom minden testvérem életére!

A hit nem játékszer, de nem is egy csodálatos dísztárgy, amit felrakhatunk lelkünk egyik polcára büszkén mutogatva, hogy ez is van nekünk! Az Istenbe vetett bizalom, vagyis a valódi hit egy felülről kapott pajzs, valóságos védelem a gonoszság minden hatalma ellen, de ehhez alkalmazni kell! Mindennapos használatra lett előkészítve, és mivel élő, csak edződik, erősödik és növekedik mindeközben. Már egy parányi hit is csodákra képes, ha valaki él vele, és tettei ebből fakadnak. A cselekvő hit olyan, mint a levegő, szemmel láthatatlan, de mégis élteti az egész testet, és ha hiányzik, abba belehalunk.  Amikor a magot, nem elültetjük és gondozzuk, csak tartogatjuk és félretesszük, akkor új élet, termés sem lesz belőle. Amikor a hitet megpróbáljuk bezárni egy dobozba, és csak ünnepnapokon, a templomban elővenni, az a lélek pillanatnyi megnyugtatására elég lesz, de arra, hogy a haláltól megmentsen, és megnyissa a menny kapuját arra elégtelen. Hinni nem csupán a templomban kell, hanem a hét minden napján és minden pillanatában, mert az életünk ezzel lesz teljes, és több mint földi.

Mennyei Atyám, segíts, hogy a benned való bizalom növekedjen az életemben, és egyre láthatóbb, érezhetőbb legyen minden tettemben a te jelenléted!

*Saját fordítás

2021. november 25., csütörtök

Napi felülről:

Jobb az Úrnál keresni megoldást, mint emberben bizakodni. Jobb az Úrnál keresni megoldást, mint tekintélyes emberekben bizakodni.

118. zsoltár 8-9. vers*

Áldott csütörtököt, a szív békességes oltalmát, és a lélek meg nem szégyenülő bizalmát, reménységét kívánom minden testvérem számára!

A bizalomvesztés elkerülhetetlen, mert akaratlanul is fogunk hibázni emberi mérték szerint, és nem mindenki lesz elnéző, megértő velünk szemben. Bármennyire is szeretnénk segíteni másoknak, ez nem feltétlenül lesz sikertörténet a különböző elvárások miatt. Abban bízni, hogyha a jót tesszük, mindenki értékelni fogja az igyekezetünket, vagy a feletteseink biztos, hogy megfelelő módon jutalmazzák erőfeszítéseinket egy eleve kudarcra ítélt váradalom. Többféle csalódást, sőt kiábrándultságot szabadítunk a lelkünkre, amikor olyat várunk másoktól, amit mi is csak szeretnénk megvalósítani. Mivel mi nem tudunk, mindig mosolyogva, türelemmel és figyelmesen helytállni a családban, a munkahelyen, ne abban bizakodjunk, hogy majd mások ezt megteszik helyettünk is. A mennyei Atyánál azonban mindaz megtalálható, ami belőlünk hiányzik. Ő a szív szakértője, minden titkának ismerője. Amikor megoldásra, védelemre vagy segítségre van szükségünk a legjobb sorrend, ha nála kezdjük keresést, kopogtatást és zörgetést, hogy ő készítse elő utunkat, tanácsoljon, vezessen, formálja mások, vagy vezetők szívét felénk. Ezek után, ha embereken keresztül kapunk támogatást, megbecsülést mögötte észre tudjuk majd venni az Úr csodálatos munkáját.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy benned csalódás nélkül megbízhatom, és emiatt mások felé sem kell teljesíthetetlen elvárásokat hordoznom.

*Saját fordítás

2021. november 24., szerda

Napi felülről:

Ha azonban mégis betöltitek a felséges törvényt, az Írás szerint: „Szeretni fogod a veled kapcsolatba került embertársadat, mint önmagadat!” – megfelelően cselekedtek.

Jakab levele 2. rész 8. vers*

Áldott szerdát, szeretettel látó szívet, és irgalommal ölelő lelket kívánok minden testvéremnek!

Az, hogy közünk van egymáshoz, nem magától érthető igazság. Abban az értelemben szívesen használjuk, hogy mindenki felelős a boldogulásunkért, és ha ez nem teljesül, akkor megsértődünk, háborgunk és hátat fordítunk. Ennek a gondolkodásnak átéljük a másik oldalát is, amikor folyamatosan azzal az elvárással szembesülünk mások részéről, hogy kiszolgáljuk az igényeiket. A közösség ennél sokkal többről szól! Rólunk, akik egy hajóba kerültünk valamely oknál fogva, és ezzel felelőssé váltunk egymás egészségéért és jövőjéért. Mindannyiszor, mikor elkezdünk válogatni, hogy ki kapjon tiszteletet, megbecsülést tőlünk, és ezzel együtt potyautasokat is kinevezünk, akik nem figyelmet, csak megvetést és elutasítást érdemelnek, önmagunkkal teszünk rosszat. Nem lesz soha jobb dolga a léleknek, mint amikor békességben képes élni a környezetével. Elfogadja saját magát, azt aminek, akinek, és amire született, nem emberek, hanem a Teremtő akarata szerint. A felséges, királyi törvény betöltése a legjobb, leghelyesebb és legkiválóbb útja az élet teljes megélésének.

Mennyei Atyám, hálát adok, hogy megmutattad, mit jelent a szeretet!

*Saját fordítás

Szeretettel várunk!