Mit a feladatod, szolgálatod a földön?
Leírás

Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma!

Mit a feladatod, szolgálatod a földön? – Lukács 10,1-9 – Paróczi Zsolt szolgálata

Lukács 10,1-9
Jézus kiküldi hetvenkét tanítványát
10 Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, hetvenkét tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült.
2 Így szólt hozzájuk: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.
3 Menjetek el! Íme, elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé.
4 Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Útközben ne is köszöntsetek senkit.
5 Ha azonban egy házba beléptek, legelőször ezt mondjátok: Békesség ennek a háznak!
6 Ha ott a békesség fia lakozik, megnyugszik rajta a békességetek, ha pedig nem, reátok száll vissza.
7 Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek, igyátok, amit adnak, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra.
8 Ha bementek egy városba, és befogadnak titeket, azt egyétek, amit elétek tesznek.
9 Gyógyítsátok az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik: Elközelített az Isten országa.

Részletek