Rendezve
Gazdálkodj jól a megkapott lehetőséggel!
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma Lukács 19,11-28 A minák 11 Amikor pedig ezeket hallották, még egy példázatot is mondott, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg…
Húsvét: Miért keresitek a holtak között az élőt?
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet Húsvét vasárnapi Istentiszteleti alkalma Húsvét Lukács 24,1-35 Jézus feltámadása 24 A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. 2…
Nagypéntek
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet Nagypénteki Istentiszteleti alkalma Nagypéntek Lukács 22,66-23,49 Jézus a nagytanács előtt 66 Amint megvirradt, összegyűlt a nép véneinek tanácsa, a főpapok és az írástudók, és bekísértették őt a…
Áldott a király, aki az Úr nevében jön!
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet virágvasárnapi Istentiszteleti alkalma Az Úr közel! VI. Lukács 19,28-40 Jézus bevonul Jeruzsálembe 28 Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. 29 Amikor közel ért Betfagéhoz és Betániához,…
Megtérés, szabadulás és gyümölcstermés
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi Istentiszteleti alkalma Az Úr közel! III. Lukács 13, 1-17 Pilátus vérengzése és a siloámi torony leomlása 13 Voltak ott abban az időben néhányan, akik hírt adtak…
A szív igazi kincsei
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi Istentiszteleti alkalma Az Úr közel! II. Lukács 12,13-34 A bolond gazdag 13 Ekkor így szólt hozzá valaki a sokaságból: "Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza…
Elérkezett hozzánk az Isten országa
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi Istentiszteleti alkalma Az Úr közel! I. Lukács 11,14-28 Jézust Belzebub szövetségesének mondják 14 Egyszer azután egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt…
Közösségben Jézussal
Az újév reménységei VI. Amit Isten meggyújtott a szívünkben, azt ne akarjuk eltakarni vagy elrejteni Lukács 8,16-25 A lámpás 16 "Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem…
A valódi alázat (együtt)működő hite
Az újév reménységei V. Lukács 7,1-17 A valódi alázat (együtt)működő hite Méltó vagy méltatlan, érdemes vagy érdemtelen Az alá- és fölrendeltség egészséges megélése Mire elég Jézus szava az életünkben? Az…

Szeretettel várunk!