Hit által való gondolkodás
Leírás

Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi Istentiszteleti alkalma.

A megváltozott és odaszánt élet II.

Róma 12,3-8

A kegyelmi ajándékok sokfélesége és a gyülekezet egysége

A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek: ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint.
Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata,
úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai.
Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk,
ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: a tanító a tanításban,
a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel.

Részletek