Rendezve
Lelki növekedés – felelősség
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma! Lelki növekedés - felelősség - Római levél 12,1-2 - Hegyi Sámuel szolgálata miklosibaptista.hu Római levél 12,1-2 Az okos istentisztelet 1 Az Isten irgalmára kérlek…
A szabadság ára
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma! A szabadság ára – Római levél 6:12-23 – Paróczi Zsolt szolgálata miklosibaptista.hu Római levél 6:12-23 12Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben,…
Okos Istentisztelet
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma! Okos Istentisztelet – Róma 12,1-21 – Boltos Péter szolgálata Róma 12,1-21 Az okos istentisztelet 12 Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos…
Az érthetetlen, de valóságosan elérhető isteni szeretet csodája
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma Római levél 5,1-11 A megigazulás megbékélés Istennel 5 Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. 2 Őáltala…
Bibliaóra: Reménység, kitartó türelem és állhatatosság
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet csütörtöki Bibliaórája. A megváltozott és odaszánt élet IV. Róma 12,12 12 A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak.
Reménység, türelem és állhatatosság
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi Istentiszteleti alkalma. A megváltozott és odaszánt élet IV. Róma 12,12 12 A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak.
Képmutatás nélküli élet
A megváltozott és odaszánt élet III. Róma 12,9-11 A képmutatás nélküli szeretet 9 A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, 10 a testvérszeretetben legyetek egymás iránt…
Bibliaóra: Különböző ajándékaink
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet csütörtöki Bibliaórája. A megváltozott és odaszánt élet II. Róma 12,3-8 A kegyelmi ajándékok sokfélesége és a gyülekezet egysége 3 A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek…
Hit által való gondolkodás
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi Istentiszteleti alkalma. A megváltozott és odaszánt élet II. Róma 12,3-8 A kegyelmi ajándékok sokfélesége és a gyülekezet egysége 3 A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek…

Szeretettel várunk!