A szív igazi kincsei
Leírás

Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi Istentiszteleti alkalma

Az Úr közel! II.

Lukács 12,13-34
A bolond gazdag
13 Ekkor így szólt hozzá valaki a sokaságból: "Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!"
14 De ő így válaszolt: "Ember, ki tett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek?"
15 Azután ezt mondta nekik: "Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg."
16 Aztán példázatot mondott nekik: "Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje,
17 ekkor így gondolkozott magában: Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet.
18 Majd így szólt: Ezt teszem: lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat,
19 és ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál!
20 Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál?
21 Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag."
Isten gondviselése
22 Tanítványaihoz pedig így szólt: "Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok,
23 mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál.
24 Nézzétek meg a hollókat: nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál!
25 De aggodalmaskodásával ki tudná közületek akár egy arasznyival is meghosszabbítani életét?
26 Ha tehát a legcsekélyebbre sem vagytok képesek, miért aggódtok a többi miatt?
27 Nézzétek a liliomokat, miként növekednek: nem fáradoznak, nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik.
28 Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, az Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitűek!
29 Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok.
30 Mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik. A ti Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre.
31 Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek.
32 Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!"
Az igazi kincs
33 "Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg.
34 Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is."

Részletek