Hol van a 90 százalék?
Leírás

A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi Istentisztelete.

A hálás és boldog élet I.

Hol van a 90 százalék?

Lukács 17,11-19
Tíz leprás meggyógyítása

11 Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át.
12 Amint beért egy faluba, szembejött vele tíz leprás férfi, akik távol megálltak,
13 és kiáltozva kérték: "Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!"
14 Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: "Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak." És amíg odaértek, megtisztultak.
15 Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent.
16 Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt.
17 Jézus ekkor így szólt: "Vajon nem tízen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc?
18 Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen?"
19 És ezt mondta az Úr: "Kelj fel, menj el, hited megtartott téged."

Részletek