Rendezve
A megújult élet mindent átformáló gyümölcsei
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma Ezékiel 36,22-38 22 Ezért mondd ezt Izráel házának: Így szól az én Uram, az Úr: Nem tiértetek cselekszem én, Izráel háza, hanem szent nevemért,…
Nemzedékeken keresztül megmaradó áldások
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma 2Timóteus 1,3-7 Hálaadás Timóteus képmutatás nélküli hitéért 3 Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem…
Beépülni és megmaradni az Atya szeretetében!
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma János evangéliuma 15,9-17 Aki Krisztusban marad, megmarad a szeretetben 9 "Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én…
Gazdálkodj jól a megkapott lehetőséggel!
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma Lukács 19,11-28 A minák 11 Amikor pedig ezeket hallották, még egy példázatot is mondott, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg…
Húsvét: Miért keresitek a holtak között az élőt?
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet Húsvét vasárnapi Istentiszteleti alkalma Húsvét Lukács 24,1-35 Jézus feltámadása 24 A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. 2…
Nagypéntek
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet Nagypénteki Istentiszteleti alkalma Nagypéntek Lukács 22,66-23,49 Jézus a nagytanács előtt 66 Amint megvirradt, összegyűlt a nép véneinek tanácsa, a főpapok és az írástudók, és bekísértették őt a…
Áldott a király, aki az Úr nevében jön!
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet virágvasárnapi Istentiszteleti alkalma Az Úr közel! VI. Lukács 19,28-40 Jézus bevonul Jeruzsálembe 28 Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. 29 Amikor közel ért Betfagéhoz és Betániához,…
Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van.
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi Istentiszteleti alkalma Brandon Watson szolgálat Az Úr közel! V. 2Timóteus 2,1-7 Jézus jó katonájának harca és az üdvösség reménysége 2 Te azért, fiam, erősödjél meg a…
Isten Haragja és szeretete
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi Istentiszteleti alkalma Az Úr közel! IV. János 3, 16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen,…