Rendezve
Húsvét: Miért keresitek a holtak között az élőt?
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet Húsvét vasárnapi Istentiszteleti alkalma Húsvét Lukács 24,1-35 Jézus feltámadása 24 A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. 2…
Nagypéntek
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet Nagypénteki Istentiszteleti alkalma Nagypéntek Lukács 22,66-23,49 Jézus a nagytanács előtt 66 Amint megvirradt, összegyűlt a nép véneinek tanácsa, a főpapok és az írástudók, és bekísértették őt a…
Áldott a király, aki az Úr nevében jön!
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet virágvasárnapi Istentiszteleti alkalma Az Úr közel! VI. Lukács 19,28-40 Jézus bevonul Jeruzsálembe 28 Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. 29 Amikor közel ért Betfagéhoz és Betániához,…
Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van.
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi Istentiszteleti alkalma Brandon Watson szolgálat Az Úr közel! V. 2Timóteus 2,1-7 Jézus jó katonájának harca és az üdvösség reménysége 2 Te azért, fiam, erősödjél meg a…
Isten Haragja és szeretete
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi Istentiszteleti alkalma Az Úr közel! IV. János 3, 16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen,…
Megtérés, szabadulás és gyümölcstermés
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi Istentiszteleti alkalma Az Úr közel! III. Lukács 13, 1-17 Pilátus vérengzése és a siloámi torony leomlása 13 Voltak ott abban az időben néhányan, akik hírt adtak…
A szív igazi kincsei
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi Istentiszteleti alkalma Az Úr közel! II. Lukács 12,13-34 A bolond gazdag 13 Ekkor így szólt hozzá valaki a sokaságból: "Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza…
Elérkezett hozzánk az Isten országa
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi Istentiszteleti alkalma Az Úr közel! I. Lukács 11,14-28 Jézust Belzebub szövetségesének mondják 14 Egyszer azután egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt…
Kapcsolataink helyes megélése, épülés a szeretetben
Felkészülés a növekedésre III. Efézus 4,1-16 Az elhívatáshoz méltó élet a hit nagykorúságában és egységében 4 Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért: éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz,…