Rendezve
Tanítványság: Együtt Jézussal hegyen, völgyön át!
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma! Tanítványság: Együtt Jézussal hegyen, völgyön át! – Paróczi Zsolt szolgálata Máté evangéliuma 17. rész 1-13. vers Jézus megdicsőülése 17 Hat nap múlva Jézus maga…
Húsvétvasárnap
A Szigetcsépi és a Szigetszentmiklósi Baptista gyülekezetek közös ünnepe! Köszöntő: 138. Zsoltár Gyermekbemutatás: Paróczi Áron Kulcsár Ferenc szolgálata Máté evangéliuma 28,1–10 Jézus feltámadása 28 Szombat elmúltával, a hét első napjának…
Nagypénteki Istentisztelet
Nagypénteki Istentisztelet Máté evangéliuma 27,1-61 Jézust átadják Pilátusnak 27 Amikor megvirradt, a főpapok és a nép vénei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra juttatják. 2 Azután megkötözték,…
A tanítvány feladatai
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma! A tanítvány feladatai – Paróczi Zsolt szolgálata Máté evangéliuma 21,1-11 Jézus bevonul Jeruzsálembe 1 Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus…
Jöjj, és kövess engem
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma! A tanítványság: Mit kezdjünk azokkal az akadályokkal, amelyek elzárják előlünk Jézus Krisztus követésének útját? – Molnár Ambrus szolgálata Máté evangéliuma 19,16-26 A gazdag ifjú…
A szív állapotának döntő jelentősége az Ige termőre fordulásában!
Máté evangéliuma 13,1-9.18-23 A magvető 13 Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger partján. 2 Nagy sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba, és leült;…
Az életünk megfáradásai és megterheltségei
Az életünk megfáradásai és megterheltségei - Tanítványság: Együtt munkálkodni Jézussal és tanulni Jézustól – Paróczi Zsolt szolgálata Máté evangéliuma 11,25-30 Jézus hálaadása és hívó szava 25 Abban az időben megszólalt…
Miért félünk és miért ne féljünk tanítványként?
Miért félünk és miért ne féljünk tanítványként? – Paróczi Zsolt szolgálata Máté evangéliuma 10,24-33 24 "A tanítvány nem feljebbvaló a mesterénél, sem a szolga az uránál. 25 Elég a tanítványnak,…
Tanítványok a présben
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma! Tanítványok a présben – Nagy József szolgálata Lukács evangéliuma 22,31-34 Jézus inti Pétert és a többi tanítványt 31 "Simon, Simon, íme, a Sátán kikért…

Szeretettel várunk!