Rendezve
Az időnk helyes beosztása, felhasználása
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma Merre tovább? V. 2Móz 20,8-11 8 Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! 9 Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat!…
A helyreállás nyitott ajtaja
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma Merre tovább? IV. 2Krón 7,11-22 Az Úr ígérete és intése Salamonhoz 11 Amikor Salamon sikeresen elkészítette az Úr házát, a királyi palotát és mindazt,…
Igyekezet, elkötelezettség és körültekintés
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma Merre tovább? III. Tituszhoz írt levél 3,1-11 Engedelmesség az elöljárók és szelídség minden ember iránt 3 Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat a…
Közeledni Istenhez – Tommy Hanson szolgálata
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma Tommy Hanson szolgálata Jakab levele 4. rész 8. vers „Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek…
Az Isten által tervezett család
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma Merre tovább? II. Efézusi levél 5,21-6,4 Házastársak intése 21 Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. 22 Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak; 23 mert a…
Nekem is van feladatom?!
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma Merre tovább? I. Ézsaiás 61,1-11 Eljön a kegyelem ideje 61 Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt…
Az ígéret beteljesült, a Szentlélek kitöltetett, de nekünk kell jól élni vele
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma Apostolok Cselekedetei 2,1-36 A Szentlélek kitöltése 2 Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, 2 hirtelen hatalmas szélrohamhoz…
Az érthetetlen, de valóságosan elérhető isteni szeretet csodája
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma Római levél 5,1-11 A megigazulás megbékélés Istennel 5 Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. 2 Őáltala…
A teremtettségünk csodái
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma 1 Mózes 2,7-25 7 Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé. 8…