Nemzedékeken keresztül átívelő áldások
Leírás

Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma

Benne lenni Isten munkájában! IV.

Zsoltárok 78, 1-16
A történelem tanítása
1 Ászáf tanítókölteménye. Figyelj, népem, tanításomra, fordítsátok felém fületeket, amikor beszélek! 2 Mert példázatra nyitom számat, ősrégi titkokat akarok hirdetni. 3 Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk, 4 nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt. 5 Intelmeket írt Jákób elé, tanítást adott Izráelnek, és megparancsolta őseinknek, hogy adják azokat tovább utódaiknak. 6 Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, 7 hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait. 8 Ne legyenek olyanok, mint őseik, a dacos és lázadó nemzedék, az állhatatlan szívű nemzedék, amelynek lelke nem maradt hű Istenhez, 9 mint az íjjal fölfegyverzett efraimiak, akik meghátráltak az ütközet napján. 10 Nem tartották meg Isten szövetségét, nem akarták követni tanítását. 11 Elfelejtették nagy tetteit, csodáit, amelyeket látniuk engedett. 12 Őseik előtt csodákat művelt Egyiptom földjén, Cóan mezején. 13 Tengert vágott ketté, és átvezette őket, a víztömeget gátként állította meg. 14 Nappal felhővel vezette őket, éjszakánként pedig tűz fényével. 15 Sziklákat hasított ketté a pusztában, bőven adott inniuk a mélységből. 16 Patakokat fakasztott a sziklából, mint folyamokat zúdította le vizüket.

Részletek