Immánuel! Velünk az Isten!
Leírás

Immánuel! Velünk az Isten!

  1. Amikor eljött az idő teljessége Galata 4,4
  2. Miért voltak megfelelőek Mária és József arra, hogy Jézus szülei legyenek?
  3. Immánuel, ami az jelenti: Velünk az Isten!

Máté evangéliuma 1,18-25
Jézus Krisztus születése
18 Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől.
19 Férje, József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el.
20 Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: "József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van.
21 Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből."
22 Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által:
23 "Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuélnek neveznek" - ami azt jelenti: Velünk az Isten.
24 József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét,
25 de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.

Részletek