Igyekezet, elkötelezettség és körültekintés
Leírás

Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma

Merre tovább? III.

Tituszhoz írt levél 3,1-11

Engedelmesség az elöljárók és szelídség minden ember iránt
3 Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat a hatóságoknak és a felsőbbségeknek: engedelmeskedjenek, és legyenek készek minden jó cselekedetre.
2 Senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértőek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt.
Isten emberszeretete és az újjászületés fürdője
3 Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők.
4 De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete,
5 nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által,
6 akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által,
7 hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek.
Jó cselekedetek üres vitatkozás helyett
8 Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben elöl járni: ezek jók és hasznosak az embereknek.
9 De kerüld az ostoba vitatkozásokat, a nemzetségtáblázatokkal kapcsolatos kérdéseket, a viszálykodásokat és a törvényeskedő harcokat, mert ezek haszontalanok és hiábavalók.
10 A szakadást okozó ember elől egy vagy két megintés után térj ki,
11 tudván, hogy az ilyen ember kivetkőzött önmagából, bűnben él és magában hordja ítéletét.

Részletek