Rendezve
Isten Haragja és szeretete
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi Istentiszteleti alkalma Az Úr közel! IV. János 3, 16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen,…

Szeretettel várunk!