Nagy József

Debreceni Péter

Lados Bence

Paróczi Zsolt

Paróczi Zsolt, a Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet lelkipásztora vagyok. Az életem egy nyitott könyv a közösség számára, amit az az Istentől kapott küldetés vezérel, amit a Bibliában így olvashatunk: „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” (Galatákhoz írt levél 2. rész 20. vers) Kedves párommal, Anitával megáldott bennünket az Úr egy csodálatos családdal, gyermekekkel és unokákkal. Itt a gyülekezetünkben szeretnék igazi testvérként, megbízható barátként és odaszánt szolgálóként élni és áldássá válni. Szívesen várunk téged is, hogy ismerkedj meg velünk és közösen dicsőítsük a mennyei Atyát Jézus Krisztusban!

Boltos Péter

Gurbán Péter

Gurbán Péter vagyok, négy lánygyermek szerető apukája és egy csodálatos erdélyi feleség boldog férje. Hálás vagyok, hogy szüleim már gyermekkorom óta keresztény közegben neveltek és hatalmas élmény volt cserkészként és ministránsként felnőni barátok között. Átéltem, hogy milyen tékozló fiúként távol kerülni az Úrtól, de hála az Ő kegyelmének, hogy megtartott és visszatérhettem az Atyai házba. Az Úr megerősített és megújított az Ő Szent Szelleme által és megtanította, hogy csakis az ővele való élő kapcsolaton keresztül tudom embertársaimat építeni, bátorítani és vigasztalni. Lételemem az Úr jelenléte az Őt dicsőítő énekekben, az elesettek megsegítése és a testvérimmel való baráti közösségek megélése.

Somogyi Zoltán

Péter Gáspár

Szeretettel várunk!