Házirend

Indoklás: Gyülekezeti és vendégcsoportok napi szinten igénybe veszik az imaház épületét. A rend fenntartása, fejlesztése közös feladat, nem csak a munkavégző személyzeté. A tagság növekedése is megfigyelhető.

Alapszabály:          2

Konyha használata:          2

Étkezés az imaházban:          2

Szolgálati kulcsok rendje:          2

Teremkulcsok rendje:          3

Takarító eszközök:          3

Fűtés, klíma állításának rendje:          3

Nyitás-Zárás és ügyeleti rend:          3

Általános szabályok:          3

Mosdóhasználat:          4

Alagsori játékok használati rendje:          4

Babaszoba használati rendje:          4

Hangtechnikai eszközök használati rendje:          4

Edzőterem használata:          4


 1.  Alapszabály

 1. Minden igénybe vett helyiségnek, teremnek az eredeti állapotát igyekezzünk megőrizn i , ha szükséges akkor visszaállítani.
 2. Minden összejövetelnek legyenek olyan szolgálattevői, akik házigazdaként, szervezőként, irányítóként vesznek részt az alkalmon, ők lesznek a program felelősei. Általában ezek a felelősök imaház kulccsal rendelkező gyülekezeti tagok.
 3. A Felelősök feladata, hogy házigazdaként szolgáljanak olyanok felé, akik újak, vagy nehezen tájékozódnak az imaház épületében. Helyismeretük és jártasságuk a szabályok terén segítséget ad a többi résztvevőnek, irányításukkal gördülékenyebben lehet majd az alkalmakat lebonyolítani.
 4. A Felelős szolgálattevők, csoportvezetőknek javasolt segítői kört kialakítani. Amennyiben ez nem jön létre, értesítenie kell a gondnokot, hogy mindenképp legyen meg a szükséges háttér egy szolgálat megvalósulásához.  
 5. Programok tervezése esetén a felelős szolgálattevő egyeztessen a programról egy elöljáróval és az időpontról a gondnokkal, hogy ne legyen ütközés más szolgálatokkal, eseményekkel. A bejelentést követően fel lesz véve a gyülekezeti naptárba a program. Ezzel biztosítva lesz a fűtés, és egyéb körülményt segítő eszköz.
 6. A felelősöknek be kell tartatni az alapszabályt a csoportja tagjaival, vagyis minden terem legyen visszarendezve, minden igénybevett eszköz kerüljön vissza a helyére és a lámpák legyenek lekapcsolva.
 1. Általános szabályok

 1. Amennyiben hibát észlelünk jelenteni kell a gondnoknak.
 2. Amennyiben valamilyen eszköz meghibásodik, vagy eltűnik, szintén a gondnoknak kell jelenteni.
 3. Az alkalmak alatt szükség szerint működik a hűtő, fűtő rendszer, illetve a hátsó részen a tér nyitottsága miatt nagyobb lehet a zaj. Ezért kérjük, hogy mindezek figyelembevételével foglalj helyet az alkalmon.
 4. Az alkalmakon felvételt készítünk, és azt a közösségi médiában és TV-ben közvetítjük.
 5. Szociális célú és egyéb adományokat előre egyeztetett módon lehet hozni (elöljáróval, gondnokkal) és a megfelelő helyre elhelyezni.
 1. Konyha használata

 1. Alapvetően a konyha csak melegítő funkciót lát el, főzésre korlátozottan van csak lehetőség.
 2. Csoportok igénybe vehetik a konyhát.
 3. Alapvetően a konyhát használaton kívüli időszakban zárva kell tartani, kulcs elérhető, másolható.
 4. Minden csoport által használt konyhai eszköz legyen elmosva, és visszatéve a konyhai szertárba. Amennyiben ez nem lehetséges, értesíteni kell a gondnokot, hogy a feladat mindenképp legyen elvégezve.
 5. Két mosogatógép áll rendelkezésre az imaházban, a használt tányérokat, poharakat ide kell helyezni.
 1. Étkezés az imaházban

 1. Imaház nagytermében nem lehet étkezni.
 2. Étkezni az imaház épületében alapvetően az étkezőben (alagsor) lehet. Indokolt esetben a kisteremben lehet (rendezvények).
 1. Szolgálati kulcsok rendje

 1. Kulccsal elöljárósági jóváhagyás alapján lehet rendelkezni. A kulcsokat a gondnok kezeli.
 2. Kiadott kulcsok listáját évente átvizsgáljuk.
 3. Kulcs elvesztését követően be kell jelenteni azt a gondnoknak.
 4. Mindenki felelősséget vállal a kulcsáért és annak a használatáért.
 1. Teremkulcsok rendje

 1. Bibliaköri termek kulcsai az irodában található kulcsos szekrényben vannak elhelyezve.
  Ezeket a kulcsokat csak a bibliaköri tanítók vehetik igénybe, alkalom után a termet zárni kell, a kulcsot pedig vissza kell vinni az irodai szekrénybe.
 2. Irodában elhelyezett kulcsok:
 1. az emeleti (SZIK) folyosó kulcsai,
 2. a festett bibliaköri szoba kulcsa,
 3. a kerekasztalos tárgyaló cserkész szoba kulcsa,
 4. a galéria szoba kulcsa.
 1. Takarító eszközök

 1. Takarító eszközök elérhetőek:
 1. babaszoba bejáratával szemben,
 2. kisterem előterében,
 3. konyha öltözőjében,
 4. alagsori mosdóknál.
 1. Alkalom végeztével, vagy közben az ügyeleti takarító eszközök rendelkezésre állnak, a program végeztével vissza kell vinni a helyére.
 1. Fűtés, klíma állításának rendje

 1. Fűtés ki-, és bekapcsolása, illetve a klímaberendezés indítása leállítása  a gondnok, és helyetteseinek a dolga. Nem szabad elállítani, elnyomkodni a berendezéseket.
 2. A fűtés előre egyeztetett rend alapján van hangolva a szolgálatokkal, nincs indoklás nélküli üresen üzemeltetés.
 1. Nyitás-zárás és ügyeleti rend

 1. Imaház nyitása illetőleg zárása alapvetően a gondnok feladata. A programok sűrűsége miatt tagok is végezhetik.
 2. A szolgálattevők, akik kulcsokkal rendelkeznek, külön programjaikra nyithatják vagy zárhatják a termeket.
 3. Amennyiben nyitva marad az épület kulcs hiányában, jelenteni kell azt a gondnoknak, hogy zárjon be.
 1. Mosdóhasználat

 1. A mosdót úgy hagyd ott ahogy találni szeretnéd.
 2. A WC-be WC papíron kívül semmi mást nem szabad dobni, mert az átemelő szivattyút tönkreteszi.
 1. Alagsori játékok használati rendje

 1. Az alábbi játékok vonatkoznak ide:
 1. Csocsóasztalok
 2. Biliárdasztalok
 3. Darts táblák
 4. Pingpong asztal
 1. Istentisztel közben nem lehet használni ezeket a játékokat.
 1. Babaszoba használati rendje

 1. A szoba kisgyermekes szülőknek van fenntartva.
 2. A szobában gyermek csak felügyelettel tartózkodhat.
 3. A szőnyegre cipőben nem lehet lépni.
 4. A szobát rendben hagyjuk el, ha szükséges pakoljunk el magunk után.
 5. Ha normál használaton felüli kosz keletkezik, azt a kihelyezett takarító eszközökkel kell eltakarítani (kiömlött víz, cipőből kifolyt homok, stb…)
 1. Hangtechnikai eszközök használati rendje

 1. A hangtechnikai rendszereket csak a hozzáértő emberek kezelhetik.
 2. A hangszereket, mikrofonokat gyerekek csak a hangszeren játszó zenész felügyeletével/engedélyével használhatják.
 3. A rendszerhez tartozó számítógép a gyülekezet istentiszteleteit, programjait és az egyéb programokat technikai hátterét szolgálja, kizárólag ezekre a célokra használjuk.
 1. Edzőterem használata

 1. Törülköző illetve váltócipő használata kötelező!
  A tisztaság megtartása magunk, és egymás érdeke.
 2. Maximum 3 fő tartózkodhat egy időben a teremben edzés céljából.
  A terem kicsi, így egy időben 3 főnél többen nem lehet teljes értékű edzést végezni, illetve egymás zavarása balesetveszélyes.
 3. Jelenléti ív kitöltése kötelező!
  Ezzel tudjuk a terem kihasználtságát mérni, illetve mindenki láthatja, hogy hányszor volt lent edzeni.
 4. Használat után az eszközöket (súlytárcsák, rudak) kötelező visszapakolni a helyére!
  A tisztaság mellett a balesetveszély csökkentése céljából van szükség erre, illetve a rúdon hagyott súly hosszútávon görbíti a kétkezes rudat, tehát az eszköz károsodhat.  
 5. A termet elhagyásakor kötelező kulccsal zárni!
  A teremben lévő eszközök leltározva vannak, így a mi felelősségünk vigyázni is rájuk, illetve a nyitva hagyott terembe bárki bejuthat, például gyermekek, nekik pedig fokozottan balesetveszélyes a terem.

Szeretettel várunk!