Rendezve
Nekem is van feladatom?!
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma Merre tovább? I. Ézsaiás 61,1-11 Eljön a kegyelem ideje 61 Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt…
Az ígéret beteljesült, a Szentlélek kitöltetett, de nekünk kell jól élni vele
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma Apostolok Cselekedetei 2,1-36 A Szentlélek kitöltése 2 Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, 2 hirtelen hatalmas szélrohamhoz…
Az érthetetlen, de valóságosan elérhető isteni szeretet csodája
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma Római levél 5,1-11 A megigazulás megbékélés Istennel 5 Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. 2 Őáltala…
A teremtettségünk csodái
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma 1 Mózes 2,7-25 7 Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé. 8…
A megújult élet mindent átformáló gyümölcsei
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma Ezékiel 36,22-38 22 Ezért mondd ezt Izráel házának: Így szól az én Uram, az Úr: Nem tiértetek cselekszem én, Izráel háza, hanem szent nevemért,…
Nemzedékeken keresztül megmaradó áldások
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma 2Timóteus 1,3-7 Hálaadás Timóteus képmutatás nélküli hitéért 3 Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem…
Beépülni és megmaradni az Atya szeretetében!
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma János evangéliuma 15,9-17 Aki Krisztusban marad, megmarad a szeretetben 9 "Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én…
Gazdálkodj jól a megkapott lehetőséggel!
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma Lukács 19,11-28 A minák 11 Amikor pedig ezeket hallották, még egy példázatot is mondott, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg…
Húsvét: Miért keresitek a holtak között az élőt?
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet Húsvét vasárnapi Istentiszteleti alkalma Húsvét Lukács 24,1-35 Jézus feltámadása 24 A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. 2…