Rendezve
Tanítványság: Együtt Jézussal hegyen, völgyön át!
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma! Tanítványság: Együtt Jézussal hegyen, völgyön át! – Paróczi Zsolt szolgálata Máté evangéliuma 17. rész 1-13. vers Jézus megdicsőülése 17 Hat nap múlva Jézus maga…
Nagypénteki Istentisztelet
Nagypénteki Istentisztelet Máté evangéliuma 27,1-61 Jézust átadják Pilátusnak 27 Amikor megvirradt, a főpapok és a nép vénei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra juttatják. 2 Azután megkötözték,…
A tanítvány feladatai
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma! A tanítvány feladatai – Paróczi Zsolt szolgálata Máté evangéliuma 21,1-11 Jézus bevonul Jeruzsálembe 1 Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus…
A szív állapotának döntő jelentősége az Ige termőre fordulásában!
Máté evangéliuma 13,1-9.18-23 A magvető 13 Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger partján. 2 Nagy sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba, és leült;…
Az életünk megfáradásai és megterheltségei
Az életünk megfáradásai és megterheltségei - Tanítványság: Együtt munkálkodni Jézussal és tanulni Jézustól – Paróczi Zsolt szolgálata Máté evangéliuma 11,25-30 Jézus hálaadása és hívó szava 25 Abban az időben megszólalt…
Miért félünk és miért ne féljünk tanítványként?
Miért félünk és miért ne féljünk tanítványként? – Paróczi Zsolt szolgálata Máté evangéliuma 10,24-33 24 "A tanítvány nem feljebbvaló a mesterénél, sem a szolga az uránál. 25 Elég a tanítványnak,…
A tanítványság megélése a családban, a házasságban.
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma! A tanítványság megélése a családban, a házasságban. – Paróczi Zsolt szolgálata Efézusi levél 5,21-33 Házastársak intése 21 Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. 22 Az asszonyok…
A tanítványság útja: Egy hajóban Jézussal!
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma! Máté 8,23-27 Jézus lecsendesíti a tengert 23 Amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai. 24 És íme, nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy…
Tanítványság, mint lelki gyümölcstermés
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma! János 15,1-11 Az igazi szőlőtő 15 "Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. 2 Azt a szőlővesszőt, amely nem terem…

Szeretettel várunk!