Rendezve
A Lélek gyümölcse: Békesség
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma! A Lélek gyümölcse: Öröm – ApCsel 16,19-36 – Paróczi Zsolt szolgálata ApCsel 16,19-36 19 Amikor látták urai, hogy odalett az, amiből hasznot reméltek, megragadva…
Az odaszánás napja, az új szövetség megerősítése
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma! - Az odaszánás napja, az új szövetség megerősítése - Reimer Attila szolgálata
Szeretetből fakadó szolgálatra születtem
Szeretetből fakadó szolgálatra születtem – Istennek terve van az életemmel! III. – Molnár Ambrus szolgálata Apostolok Cselekedetei 9,36-43 36 Joppéban volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita, ami azt jelenti: Dorkász,…
Mind itt vagyunk Isten színe előtt
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma! Mind itt vagyunk Isten színe előtt – Paróczi Zsolt szolgálata miklosibaptista.hu ApCsel 10, 17-36 Kornéliusz követei Péternél 17 Amint pedig Péter azon tűnődött magában,…
A gyülekezet tisztasága
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma! A gyülekezet tisztasága – Gurbán Péter szolgálata miklosibaptista.hu Apostolok cselekedetei 5, 1-11 Anániás és Szafira 1 Egy ember, név szerint Anániás, feleségével, Szafirával együtt…
Az ígéret beteljesült, a Szentlélek kitöltetett, de nekünk kell jól élni vele
Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma Apostolok Cselekedetei 2,1-36 A Szentlélek kitöltése 2 Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, 2 hirtelen hatalmas szélrohamhoz…
Isten mesterterve
Felkészülés a növekedésre II. ApCsel 2,37-47 Az első gyülekezet 37 Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: "Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?" 38…
Az engedelmes szív öröme
A Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnapi Istentisztelete. A hálás és boldog élet III. Az engedelmes szív öröme ApCsel 8,26-40 Az etióp kincstárnok megtérése 26 Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz:…
Bibliaóra: Az emberi és az isteni bölcsesség haszna
Jó tanácsok, jó barátokApCsel 5:33–42Gamáliél tanácsa33 Amikor ezt meghallották, dühükben a fogukat csikorgatták, és arról tanácskoztak, hogy végeznek velük.34 De felállt a nagytanácsban egy farizeus, név szerint Gamáliél, az egész…

Szeretettel várunk!