Megérkezett! – Karácsonyi Ünnepi Istentisztelet
Leírás

Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet karácsonyi ünnepi istentiszteleti alkalma!
Megérkezett! – Paróczi Zsolt szolgálata
miklosibaptista.hu

Lukács 2,1-7
Jézus születése
1 Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. 2 Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. 3 Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. 4 Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, 5 hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. 6 És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, 7 és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.

Részletek