Az Isten által tervezett család
Leírás

Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma

Merre tovább? II.

Efézusi levél 5,21-6,4
Házastársak intése
21 Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében.
22 Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak;
23 mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is.
24 De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben.
25 Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte,
26 hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje,
27 így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen.
28 Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti.
29 Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat,
30 minthogy tagjai vagyunk testének.
31 "A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté."
32 Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom.
33 De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.
Szülők és gyermekek intése
6 Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes.
2 "Tiszteld apádat és anyádat": ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik,
3 mégpedig ez: "hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön."
4 Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.

Részletek