2021. november 19., péntek

Napi felülről:

Fáradhatatlanul áldjátok azokat, akik üldöznek, vádolnak benneteket! Áldást mondjatok, és ne rosszat kívánjatok rájuk, vagy, hogy Isten megátkozza őket!

Pál levele a rómaiakhoz 12. rész 14. vers*

Áldott pénteket, küzdelemmel, kihívásokkal, de győzelmekkel teljes napot kívánok minden testvérem részére!

Elég hatalmas már így is a világ gonoszságból épített szemétdombja, legalább mi ne tegyünk rá még egy lapáttal arra hivatkozva, hogy bőven rászolgált a másik! Rendkívül megalázó, bántó és felháborító, amikor vádolnak, rágalmaznak és ellenségesen bánnak velünk, de amikor mi is beleállunk a sorba, ugyanazt a rosszat kívánjuk, gondoljuk vagy tesszük másokkal, ami bennünket kiborít, azzal csak azt erősítjük, hogy ez a követendő példa, ez a helyes hozzáállás. Ebben pedig félig igazunk is van, de a másik felében ott van Jézus Krisztus szeretete, aki azért jött el hozzánk és közénk, hogy megtörje a gonosz, a halál és az átok uralmát. Ezt pedig nem a régi módszerekkel, nem ítélettel vagy számonkéréssel tette, hanem azzal, hogy életét adta a bűnösért, a gonoszért, az átkozódóért, mert ez az igaz szeretet győzelme. Ezzel a mennyei segítséggel, szabadsággal és küldetéssel esélyt adhatunk a környezetünknek, hogy kilépjen a gonoszság ördögi köréből és Isten világossága áradjon rajtunk keresztül!

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy annak ellenére szeretettél és szeretsz, amilyen voltam és vagyok! Életem átkát megtörted és áldássá formáltad a kereszten!

*Saját magyarázatos fordítás

2021. október 30., szombat

Napi felülről:

Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz.

103. Zsoltár 13. vers*

Áldott szombatot, irgalommal, könyörülettel és jósággal megtöltött napot kívánok minden testvéremnek!

Nem Isten hasonlít hozzánk, hanem mi hasonlítunk őhozzá, hiszen hordozzuk a teremtéstől kezdve megörökölt kiváltságunkat. Igaz, hogy csak visszatükröződései vagyunk az ő világosságának, de ez is éppen elég arra, hogy rácsodálkozzunk hatalmára, jóságára és igazságára. Számunkra a jó, nemes és nagyszerű példák az Úrra mutató jelzőtáblák lehetnek, mert ezeket ő helyezte el az életünkbe, hogy ne tévedjünk el. Az irgalmas, könyörületes, de igazságos szülői szív az egyik élő tükör, amely a mennyei Atyáról tanúskodik. Sajnos vannak torz tükrök, szégyenteljes apák és anyák, akiknek az élete és gyermekeikhez való hozzáállása csak rossz minta lehet az Úrral kapcsolatban, de nem ez a normális. Mi lehet, hogy nem vagyunk és leszünk hibátlan szülők, de szeretetünk, elfogadásunk és hozzáállásunk beszélhet a Tökéletesről, akire mindannyiunknak szüksége van. Azt nem választhatjuk meg, hogy melyik családban szülessünk meg, de azt igen, hogy elfogadjuk-e a meghívást Jézus Krisztus által Isten családjába. Hála legyen az Úrnak, hogy irgalmának ajtaja ma is nyitva áll számunkra!

Mennyei Atyám, köszönöm a földi családomat, de mindenek felett a te jóságos szeretetedet, amellyel kész vagy átölelni!

*Revideált új fordítás

2021. június 8., kedd

Napi felülről:

Megbízható, biztonságos haladásra alkalmas utakat készítsetek a lábatokkal, nehogy a bicegő megbotoljon és elessen, sokkal inkább meggyógyuljon és helyreálljon.

Zsidókhoz írt levél 12. rész 13. vers*

Áldott keddet, bátor, egyenes és példaadó lépéseket kívánok minden testvéremnek!

Nem csupán önmagunknak élünk, hiszen a szavaink és tetteink útjelző táblák, követendő vagy elrettentő példák lesznek mások számára. Amikor bölcstelen, vakmerő és veszélyes utakat próbálunk ki, az másokat is arra csábíthat, hogy hasonlóval kísérletezzenek. Lehet, hogy közvetlenül nem mi okozzuk majd a botlásukat, de valójában mi állítottuk fel számukra a csapdákat. Amikor egy szülő káros, egészségtelen, lélekromboló szokásokat követ hiába kéri, tiltja és óvja gyermekeit ezektől, saját maga készíti nekik a kelepcéket és kegyelem az, ha nem esnek bele. Az egyik legvégzetesebb út, amit előkészíthetünk az a képmutató élet ösvénye, ahol az igazság és valóság éppen úgy görbül és formálódik, hogy kívülről mindig elfogadhatónak látszódjék. Gyógyító és helyreállásban segítő életpályát talán sokkal fárasztóbb bejárni, de megéri, mert ez sokak számára adhat segítséget és biztonságot a felfelé tartó úton. Ráadásul erre kaptunk példát és elhívást a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Egyenes, világos, őszinte és megbízható hitlépések várnak ma is ránk, egyet se hagyjunk ki belőlük!

Atyám, köszönöm a mennybe vezető utat, amit te készítettél el számomra is! Segíts, hogy az én életösvényem is alkalmas legyen a követésre!

*Saját magyarázatos fordítás

Szeretettel várunk!