2021. április 26., hétfő

Napi felülről:

„Ne hagyd, hogy a gonosz legyőzzön téged! Tedd azt, ami jó és helyes — ezzel te fogod legyőzni őt!”
Római levél 12. rész 21. vers*

Áldott hétfőt, erővel, bölcsességgel és kitartással teljes új hetet kívánok minden testvéremnek!

Győztesnek születtünk! Isten harcosainak, akik készek és bátrak szembeszállni a gonosz mindenféle mesterkedésével szemben. Akik, nem adják fel, nem engedik, hogy az ellenség uralkodjon felettük elvéve tőlük a boldogság és öröm áldásait. Ahhoz, hogy harcban edzett, érett hősök lehessünk, meg kell küzdenünk a mindennapi csatáinkat. A gonosz csak akkor tud diadalmaskodni felettünk, ha meg tud téveszteni bennünket és el tudja hitetni, hogy házastársunk, családtagjaink, testvéreink vagy a munkatársaink ellen kell hadat viselnünk a boldogságunkért. Amikor viszálykodunk, pártoskodunk és megszégyenítünk azért, hogy elérjük a céljainkat és közben pedig elveszítjük a békességünket és a szeretetünket. A mennyei Atya is harcba hív, de nem azért, hogy ha kaptál egy pofont, akkor képes legyél azt kibírni és egy nagyobbal viszonozni, hanem, hogy megtanuld meglátni a megsebző kéz mögött a gonosz munkáját és az ellen küzdeni. A gonosz mindig uralkodni akar felettünk, ami alól egyedül a jó, Isten szeretete és igazsága képes felszabadítani, mert az igazi erő ebben van!

Atyám, nem adom fel, hogy ma is küzdjek a jóért, a helyes lépésekért, mert hozzád tartozom, és ez tesz győztes harcossá!

*Egyszerű fordítás

2021. április 22., csütörtök

Napi felülről:

Miért adnád fel lelkem és miért zúgolódsz bennem? Reménységgel várj Istenre, mert még dicsőíteni fogom őt jelenlétének szabadításáért! 42. zsoltár 6. vers*

Áldott csütörtököt, reménységgel, bátorsággal és Isten jelenlétének erejével betöltött napot kívánok minden testvéremnek!

Feladom, mert annyira nehéz, olyan elkeserítő és lehangoló minden! Nincs erőm tovább küzdeni, hiszen úgy érzem, hogy az árral szemben haladok és belefáradtam. Ilyenféle gondolatok időnként elcsüggesztenek bennünket, de az a fontos, hogy ne ezeké legyen az utolsó szó! Az élet nehézségei, személyi ellentétek, viták és harcok elkerülhetetlenek. Az ebből következő háborgás, zúgolódás és csüggedés kísértése is menetrendszerűen megérkezik, de nem kell, hogy magával is ragadja a lelkünket feladva a céljainkat és a reménységünket. Nem vagyunk egyedül a harcainkban még akkor sem, ha időnként ezt érezzük! Vannak családtagjaink, barátaink, munkatársaink, akik hozzánk hasonlóan küszködnek, ezért nem eltávolodni kell tőlük, sokkal inkább összefogni velük, mert együtt, egymásért egészen más harcolni. Amikor mégis minden kötél szakadni látszik, a mennyei Atya segítsége akkor is lehetőséget biztosít a megújulásra! Aki benne megbízik és reménykedik az mindig meg fog érkezni a szabadulás örömének forrásához!

Atyám, hálás vagyok, hogy a kísértéseim közepette is mellettem állsz, bíztatsz és bátorítasz, hogy soha nem adjam fel, mert rád mindig számíthatok!

*Saját magyarázatos fordítás

2021. április 13., kedd

Napi felülről:

„Menjetek el! Íme, elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé.” Lukács evangéliuma 10. rész 3. vers*

Áldott keddet, a napi harcainkhoz a Mindenható jelenlétének, erejének és védelmének a valóságát kívánom minden testvérem életére!

A mai nap farkasai már kiéhezve várják a megszeppent bárányokat, hogy amikor csak tudnak, lecsapjanak rájuk. Mit tehet ez ellen a megrémült lélek? Az egyik eszünkbe jutó megoldás a menekülés és az elrejtőzés. Keresni kell egy biztonságos zugot, ahová semmilyen veszély nem érhet el. Be kell zárkózni és a kulcsot is eldugni, hogy még véletlenül se legyen kísértés az ajtónyitásra. Csak az a baj, hogy ezzel a valódi életünk is kint reked és marad a félelmekkel teljes puszta lét. A másik gyakorlat, hogy át kell képezni magunkat is farkasokká, hogy méltó ellenfelei legyünk a vadaknak. Karmokat és fogakat kell növeszteni és kemény szívet, hogy mi is képesek legyünk karmolni, harapni és sebeket okozni. Ez általában beválik, és így szép lassan növekszik is a farkas-falka egyedszáma. A mennyei pásztor nem a lélek bezárkózásra bátorít, és még kevésbé a megkeményedésre és a szelíd szív száműzésére, hanem egy csodálatos kihívást tár elénk. Elindít és megbíz bennünket egy olyan küldetéssel, amit csak vele együtt tudunk betölteni, hiszen a jó pásztor sohasem hagyja magára, kiszolgáltatottan az övéit, hanem velük tart mindenhova. Szavára, őt követve bátran elindulhatunk a farkasok közé is, mert Ő fog megvédeni bennünket minden támadástól, ezért nincs szükségünk farkas-karmokra és fogakra. Ez a nap is a benne való bizalom lehetősége és iskolája, ezért bátran induljunk neki Vele!

Uram, köszönöm, hogy befogadtál és terelgetsz ma is a menny felé vezető úton, a farkasok ellen pedig te vagy a biztos védelmem!

*Revideált új fordítás

Szeretettel várunk!