A Teremtő által megálmodott házasság
Leírás

Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet vasárnap délelőtti alkalma!

Mózes első könyve 2,21-25 - A Teremtő által megálmodott házasság – Molnár Ambrus teológus szolgálata

Mózes első könyve 2,21-25
21 Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére.
22 Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez.
23 Akkor ezt mondta az ember: Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve: mert férfiemberből vétetett.
24 Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.
25 Még mindketten mezítelenek voltak: az ember és a felesége; de nem szégyellték magukat.

Részletek