A halál és a bűn feletti győzelem – Húsvét vasárnap
Leírás

Márk 16,1-13
Jézus feltámadása

16
1 Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek, és megkenjék Jézus testét.
2 A hét első napján, korán reggel, napkeltekor, elmentek a sírbolthoz,
3 és erről beszéltek egymás között: "Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról?"
4 Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve. Pedig az igen nagy volt.
5 És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek.
6 De az így szólt hozzájuk: "Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették.
7 De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek."
8 Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket; és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek.
Jézus többeknek megjelenik
9 (A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki.
10 Ő elment, és megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak és sírtak.
11 Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el.
12 Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek.
13 Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek.

Részletek